2020-08-11

Videoövervakning - Del 2 av 6

Blir cybersäkerhet ännu viktigare?

I både USA och i EU diskuteras i vilken grad som ansiktsigenkänning ska tillåtas  medan det mer eller mindre är en självklarhet i länder som Ryssland och Kina.

I både USA och i EU diskuteras i vilken grad som ansiktsigenkänning ska tillåtas medan det mer eller mindre är en självklarhet i länder som Ryssland och Kina.

– När IoT-enheter blir vardagsmat kommer också cybersäkerhet bli viktigare än någonsin. Dagens cyberattacker är mer intelligenta och avancerade än tidigare, så att bygga cyber-motståndskraftiga säkerhetssystem är inte längre ett alternativ utan ett krav, säger Hanwha Techwins VD Soonhong Ahn.

I oktober 2016 slog en enorm Ddos-attack kallad Mirai ut internettrafikföretaget Dyn som är värd för bland annat Amazon, HBO, Netflix, Paypal, Airbnb, Twitter och fler. I överbelastningsattacken användes mer än 600 000 IoTenheter och de flesta av dem var säkerhetskameror. Det ledde till ett abrupt uppvaknande och plötsligt började hela säkerhetsbranschen tala om cybersäkerhet.

En del av vardagen

Håkan Johansson, Axis försäljningschef för norra Europa.
Håkan Johansson, Axis försäljningschef för norra Europa.
Mobotix VD Thomas Lausten.
Mobotix VD Thomas Lausten.

När Detektor pratade med Håkan Johansson, Axis försäljningschef för norra Europa, sa han att även om den fysiska säkerhetsbranschen har arbetat med nätverksprodukter och IoT under en lång tid har cybersäkerhetsfrågorna tagit branschen på sängen. Han menar dock att produkter och lösningar är säkrare i dag jämfört med ett par år sedan.

– Men samtidigt förändras hoten ständigt, det gäller att hela tiden fortsätta med det goda arbetet.

Mobotix VD Thomas Lausten hävdar att cybersäkerhet är en trend som har varit stark på vissa marknader men sedan ett tag även kommit in på andra marknader.

– Och därför tror vi att vi kommer att se en mycket starkare trend mot cybersäkerhet sett ur ett vardagligt affärsperspektiv. Cybersäkerhet kommer att vara lika viktigt som det är att ha en högupplöst kamera i dag, säger han.

Cyberattacker har på senare år fått stora finansiella konsekvenser för drabbade företag. Därför är det numera en riskfaktor som företagsledningar och investerare bryr sig allt mer om.

Som exempel orsakade Wannacry-attacken 2017 skador över hela världen och kostnaden uppskattas till mellan 1,5 och 4 miljarder dollar och det uppmärksammade dataintrånget mot det amerikanska kreditupplysningsföretaget Equifax kostade enligt bolaget självt 439 miljoner dollar.

Cybersäkerhet i flera lager

Hanwha Techwin har identifierat cybersäkerhet som en av de fem största trenderna på marknaden för videoövervakning 2020. Företaget menar att smarta städer, industrier, banker och detaljhandel i dag

kräver skalbar videoövervakning som är nära sammankopplade med andra enheter och nätverk, vilket gör att cybersäkerheten blir väldigt viktig.

Även världens största tillverkare av videoövervakningsprodukter – kinesiska Hikvision – listar cybersäkerhet som en av de sju viktigaste trenderna i säkerhetsbranschen 2020. Företaget menar att det krävs ett ”multi layer approach”, det vill säga flera lager säkerhet – inklusive nätverk, enheter och applikationer – som adresserar ett komplett utbud av cybersäkerhetshot samtidigt.

Tillverkare av säkerhetsprodukter måste också ha cybersäkerhet i åtanke under hela tillverkningsstadiet.

Integritetsfrågor viktiga

Förutom cybersäkerhet menar Hanwha Techwin att skydd av personliga data bör vara en del av affärsetiken för ett videoövervakningsföretag. Bolaget menar att videodata som samlas in för säkerhetsändamål nästan alltid innehåller privat information. Därför är det också nödvändigt att skydda den typen av data.

Lagar om integritetsskydd införs över hela världen, till exempel GDPR i Europa och Federal Information Management Act (FISMA) i USA. I både USA och i EU diskuteras också i vilken grad som ansiktsigenkänning ska tillåtas medan det mer eller mindre är en självklarhet i länder som Ryssland och Kina.

Om Covid-19 kommer påverka hur stor trenden med cybersäkerhet blir inom den fysiska säkerhetsbranschen framöver är osäkert. Men klart är att rädslan för Covid-19 utnyttjas av cyberkriminella. Från slutet av februari fram till 23 mars ökade nätfiskeattackerna som utnyttjar rädslan för corona med 667 procent enligt IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks. Samtidigt har nordiska underrättelsetjänster varnat för spionage, cyberangrepp och insamling av underrättelseinformation om krishantering och beredskapsplaner i kölvattnet av Covid-19. I höst lär vi veta mer.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng