2020-12-12

Videoövervakning - Del 1 av 7

Boom för VSaaS-marknaden – fördubblas fram till 2025

Videoövervakning som tjänst, det vill säga VSaaS, är ett starkt tillväxtområde på säkerhetsmarknaden.

Videoövervakning som tjänst, det vill säga VSaaS, är ett starkt tillväxtområde på säkerhetsmarknaden.

Videoövervakning som tjänst, det vill säga VSaaS, är ett starkt tillväxtområde på säkerhetsmarknaden. Enligt Marketandmarkets senaste rapport – som även inkluderar den förväntade corona-effekten på den globala marknaden – kommer VSaaS-marknaden växa från 2,2 miljarder 2020 dollar till 4,7 miljarder dollar 2025. Detta baserat på en genomsnittlig årlig tillväxt på 16 procent.

Marketsandmarkets konstaterar att låga investeringskostnader är en stark tillväxtfaktor. I VSaaS hanteras videodata av tjänsteleverantörer till en relativt låg kostnad. Då data lagras i molnet behöver kunden inte investera i fysiska datalagringsenheter och inte heller personal som hanterar tekniken. Andra tillväxtfaktorer är ökad efterfrågan på övervakningsdata i realtid och flexibel skalbarhet.

Pandemin – en tillväxtfaktor

Marketsandmarkets menar vidare att integrationen av VSaaS med passerkontroll och larmsystem har ökat penetrationen av smarta enheter. I rapporten hävdas också att pandemin medverkat till ökad efterfrågan på VSaaS inom detaljhandel och andra kommersiella vertikaler, vilket kan skapa lukrativa möjligheter för VSaaSmarknadens aktörer.

Marknaden för privata hem

I den aktuella rapporten framgår också ett ökat användande av enklare säkerhetskameror, vanligen trådlösa enheter som enkelt kan installeras av konsumenten. Bland de mer framgångsrika märks exempelvis Google Nest, Ring och Arlo.

VSaaS bygger på ”hostade” molnlösningar och kunder kan slippa initiala kostnader som inköp av servrar och hårddiskar Det har ökat tillgängligheten, inte bara för privatpersoner, utan också för småföretag. Istället för en kostsam teknikinvestering får de en driftkostnad i form av månatlig abonnemangsavgift.

”Hostad” VSaaS växer snabbt

”Hostade” lösningar – som utgör den största VSaaS-marknadsandelen under prognosperioden 2020 till 2025 – möjliggör för leverantörer att möta kundernas specifika behov och i högre grad ta ansvar för säkerhet och annan service. Kunderna betalar bara för det man ser ett behov av. Det är sålunda mycket som talar för affärsmodellen.

5G kommer driva tillväxt

Det är många faktorer som driver på utvecklingen. Ökad brottligheten och statliga initiativ för att öka allmänhetens säkerhet är ett exempel. Men också kontinuerlig utveckling av infrastruktur, inklusive transporter driver på tillväxten. Dessutom spelar den ökande penetrationen av smartphones i världen en roll, liksom utvecklingen inom telekommunikationsnäten som ger ökad tillgänglighet, inte minst implementationen av 5G och det höghastighetsinternet som följer.

Ökad tillgänglighet

Sänkta molnlagringskostnader och en ökad efterfrågan på att kunna bedriva videoövervakning oavsett var man än befinner sig, är två generella tillväxtfaktorer som lett till att allt fler aktörer ser möjligheter i VSaaS. Även befintliga användare av säkerhetskameror ser ”hostade” molntjänster som ett starkt alternativ till traditionella investeringar i hård- och mjukvara. Här inbegrips också att slippa allokera personal för hantering av säkerhetssystem.

Allt fler sektorer väljer VSaaS

Det är i kommersiell verksamhet VSaaS förväntas ha den största marknadsandelen från 2020 till 2025. Framför allt attraheras butiker och andra verksamheter där risker för rån och/ eller omfattande stölder är stora, enligt Marketsandmarkets. Men även finansinstitut och banker har i allt högre grad börjat se VSaaS som ett alternativ för sina övervakningsbehov. Förutom att slippa tunga initiala investeringar uppskattas möjligheterna att enkelt addera tjänster/enheter och möjligheten att få fjärraccess till inkommande övervakningsdata. Hotellbranschen är ytterligare en sektor där VSaaS vinner mark.

Intelligent video för flera ändamål

Marketsandmarkets framhåller vidare att det generellt ökande antalet småföretag skapar stora tillväxtmöjligheter för VSaaS-leverantörer. Med VSaaS blir inte bara säkerhetsfunktioner tillgängliga för allt fler verksamheter. Med intelligent analys kan verksamhetensdriften effektiviseras. Den pågående covid-19-pandemin är ett bra exempel på det. Butiker, köpcenter, eventarrangörer, hotell, restauranger, barer, idrotts-, kultur- och nöjesarenor ges möjligheter att via VSaaS-applikationer använda videoanalys för att exempelvis kontrollera att gränsen för antal personer som får befinna sig i anläggningen inte överskrids.

Lagstiftning sätter gränser

Den intelligenta tekniken kan också ge indikationer på att besökare eller anställda vid ankomst till en anläggning kan ha feber via temperaturövervakning. Vid krav på användning av mask eller social distansering kan tekniken också vara ett hjälpmedel för att se över efterlevnaden av restriktionerna. Därutöver kan kameror med videoanalys användas för att säkerställa rätt hantering i hela leveranskedjan. Kort sagt, användningsområdena begränsas inte så mycket av tekniken, utan snarare av lagstiftning i olika länder.

Starkast tillväxt i Asien

APAC (Asien och Oceanien) kommer ha den starkaste tillväxttakten när det gäller VSaaS enligt Marketsandmarkets. Den ökande urbaniseringen i APAC-länderna leder till utveckling av nya städer, etablering av ny tillverkningsindustri och utvidgad detaljhandel och är faktorer som påtagligt bidrar till ökad tillväxt på VSaaS-marknaden, enligt Marketsandmarkets. I många länder finns dessutom ett terrorhot som tvingar regeringarna att förbättra säkerhetsåtgärder, inte minst videoövervakningssystemen på offentliga platser och i offentliga byggnader.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng