2020-12-17

Videoövervakning - Del 6 av 7

Kameror med intelligent falldetektion kan skydda äldre

Enligt WHO är fall den näst vanligaste orsaken vid dödsolyckor. Och för äldre människor är riskerna med fallolyckor särskilt stora.

Enligt WHO är fall den näst vanligaste orsaken vid dödsolyckor. Och för äldre människor är riskerna med fallolyckor särskilt stora.

För en äldre eller utsatt person kan ett fall få allvarliga konsekvenser.

– Tack vare de senaste AI-drivna kamerorna förbättras falldetektering inom vården runtom i världen: det sparar värdefull tid och hjälper till att rädda liv, säger Max Fang, Director of CCTV Products på Hikvision.

När barn lär sig att gå är fall en naturlig del av inlärningsprocessen. Men allt eftersom människor åldras blir fall allvarligare – och för många slutar det med dödlig utgång.

Ett stort problem

Enligt WHO är fall den näst vanligaste orsaken vid dödsolyckor. Och för äldre människor är riskerna med fallolyckor särskilt stora. Forskning från US Research visar att mer än en av fyra personer i åldern 65 år och äldre faller varje år, och en femtedel av dessa fall leder till en allvarlig skada som till exempel en höftfraktur eller huvudskada. Dessutom är risken dubbelt så stor att falla igen när man redan har gjort det en gång.

Så för dem som har till uppgift att ta hand om äldre eller utsatta människor – till exempel sjukhus, vårdhem och äldreboende – måste åtgärder vidtas för att förhindra fall men också för att hantera fallen så snabbt som möjligt när de inträffar. Hikvision menar att nuvarande metoder för detta inte är tillräckligt bra.

Utmaningar med traditionell falldetektion

– Det enklaste sättet att ta reda på om någon har trillat är att planera regelbundna besök för att kolla till dem. Men det är personalkrävande och inte nödvändigtvis effektivt eftersom någon kan förbli liggande och skadad ett tag innan de upptäcks, säger Max Fang.

Kameror med falldetektion

– Tack vare de senaste AI-drivna kame-rorna förbättras falldetektering inom vården runtom i världen: det sparar värdefull tid och hjälper till att rädda liv, säger Max Fang, Director of CCTV Products på Hikvision.
– Tack vare de senaste AI-drivna kame-rorna förbättras falldetektering inom vården runtom i världen: det sparar värdefull tid och hjälper till att rädda liv, säger Max Fang, Director of CCTV Products på Hikvision.

Han betonar att äldre och utsatta personer på senare år har kommit att använda personlarm som kräver att de trycker på en knapp efter att de har fallit för att larma. Men dessa enheter har flera begränsningar enligt Max Fang.

– För det första måste personerna ha dem på sig och inte ta av sig dem – något som är särskilt svårt för personer med minnesproblem som demens. Enheterna måste också vara fulladdade och batterierna ska bytas regelbundet för att de ska fungera. Och naturligtvis måste bärarna klara av att trycka på knappen efter ett fall. Men vad händer om de inte kan röra sig eller blir medvetslösa, frågar han sig. Hikvision menar att moderna vårdenheter och sjukhus installerar kameror med falldetektering för att få en tillförlitlig fall-detektering och övervakning.

– Dessa avancerade AI-drivna kameror använder artificiell intelligens för att upptäcka när någon har fallit och för att larma omedelbart. Artificiell intelligens får ofta kritik i media, och i många filmer framstår det som något man ska vara rädd för. Men ändå används AI över hela världen för att hjälpa och skydda människor på tusentals olika sätt både på jobbet och i andra situationer i livet, säger Max Fang.

En kamera med AI och falldetektering skannar och övervakar en plats, upptäcker när en person är i kamerans synfält och använder förprogrammerade höjdtrösklar för att identifiera om personen står upp eller ej. Om personen i kamerans synfält rör sig under en viss höjd och blir kvar där under en viss tidsperiod kommer kameran att klassificera det som ett fall och omedelbart skicka ett larm.

Algoritm för falldetektion

Hikvisions AI-drivna falldetekteringskameror använder företagets specialbyggda falldetekteringsalgoritm för att snabbt upptäcka om en person har fallit och skicka en varning inom några sekunder efter att ett fall har upptäckts. Kamerorna kan installeras diskret i vården och på äldreboenden, till exempel i matsalar, lobbyområden och öppna utrymmen utomhus, vilket ger värdefull hjälp för de vårdanställda att kunna hålla ögonen på och skydda patienter och boende.

– Hikvisions kameror med full-HD bidrar dessutom till att personalen kan undersöka orsakerna till ett fall, så att de kan vidta förebyggande åtgärder vid behov, avslutar Max Fang.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng