2020-12-13

Videoövervakning - Del 2 av 7

Många fördelar med molnbaserat VMS

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Dagens teknik gör det möjligt att ompröva hur vi utformar affärssystem och inte minst videohanteringssystem (VMS).

Både lokala och molnbaserade VMS-system har olika fördelar och varje organisation bör överväga vad som bäst uppfyller deras egna behov, menar Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Många undrar varför den egna organisation bör investera i ”cloud computing” överhuvudtaget, särskilt om lokala lösningar har fungerat bra i årtionden. Christopher Åkesson menar att dagens ”cloud computing”-tjänster bara är början på vad som väntar. Och teknik för framtiden som automation, avancerad dataanalys och artificiell intelligens är alla kopplade till molnet.

Hybridlösningar

Gartner förutspår att marknadsstorleken och tillväxten för branschen för molntjänster kommer att vara tre gånger så stor som för IT-tjänster år 2022. Vissa mjukvaruleverantörer byter redan till helt molnbaserade affärsmodeller.

– Kort sagt, företag som inte investerar i molnet riskerar att inte kunna ta del av många framtida innovationer, säger Christopher Åkesson.

Det är också därför ”cloud computing” är högsta prioritet för många företagsledare – liksom för Milestone Systems – som har gjort managemenplattformen Xprotect tillgänglig för den molnbaserade Amazon Web Services (AWS)-lösningen på AWS Marketplace.

Ger stora besparingar över tid

Vilka fördelar finns det med ett molnbaserat VMS? Christopher Åkesson framhåller att ett molnbaserat VMS är dynamiskt skalbart för att möta en organisations framtida behov, vilket gör att bekymmer med kapacitetsplanering, lagring på hårdvara och mjukvaruunderhåll kan undvikas.

– Lägre “total cost of ownership” blir också möjligt genom den lägre initiala kapitalkostnaden som en flytt till molnet ofta innebär, liksom ökad effektivitet och användning. Resultatet blir en flexibel lösning med lagring och nätverk som enkelt anpassas till företagets behov, säger Christopher Åkesson.

Men han påpekar att det inte betyder att molnet helt kommer – eller borde – ersätta lokala VMS. Varje ”approach” har sina fördelar: vad som fungerar för en organisation kanske inte fungerar för en annan. Faktum är att molnlösningar och lokala lösningar förväntas att överlappa varandra i olika former av hybriduppsättningar som ska skydda investeringen som gjorts i video management lokalt på plats och samtidigt möjliggöra optimal funktionalitet medan man lägger till molnfunktioner. Men en tumregel är att fördelarna med att använda molnet är särskilt tydliga för stora företag med verksamhet på flera platser, liksom för offentliga organisationer och dem som investerar i smart city-lösningar.

Högsta prioritet

De stora tjänsteleverantörerna investerar betydande belopp i att säkra sina datacenter, både digitalt och fysiskt. Detta beror på att många har byggt hela sin verksamhet på samma molnplattform, menar Christopher Åkesson.

– Detta gör att säkerhet blir högsta prioritet för molnleverantörer, varje intrång kommer att påverka leverantörens kärnverksamhet såväl som alla kunder som ”hostas” i deras moln. Det är därför som Amazon satsar miljarder på säkerhetsforskning, innovation och skydd, säger han.

Molnleverantörer som AWS ansvarar för att säkra den globala infrastrukturen som ligger till grund för molntjänster, inklusive hårdvara, mjukvara, nätverk och anläggningar som kör AWStjänster. Deras datacenter är placerade på olika platser runt om i världen, medan data lagras på olika servrar, med olika typ av strömförsörjning, vilket ger så kallad redundans och låter användare få tillgång till sin data när som helst med vetskapen om att det är säkert. Dessutom granskas molnleverantörers system och processer ofta av tredje part som ett sätt att skapa förtroende och säkerställa att en mängd globala säkerhetsstandarder och regler efterlevs.

Extremt hög säkerhet

Christopher Åkesson påpekar att molnet dessutom erbjuder högre säkerhet jämfört med lokala nätverk som kan ha blivit alltför komplexa i takt med att de har vuxit, och som vanligtvis innehåller gammal IT-infrastruktur – vilket skapar sårbarheter i systemet. Sådana nätverk tenderar att samla många olika säkerhetsteknologier (mer än 20 i genomsnitt) som inte integreras eller delar ett gemensamt management-system. Därför blir det svårt för en ”inhouse”-ITavdelning att underhålla det. Och ännu värre är om de olika teknologierna hindrar varandra när det gäller att upptäcka hot.

– Som jämförelse använder molnleverantörer samma säkerhetsfunktioner i hela sin infrastruktur, vilket gör det mycket svårare för potentiella hackare att hitta och utnyttja sårbarheter. Tillsammans med konsekventa uppdateringar av säkerhetspatchar och övervakning gör detta lösningarna extremt väl skyddade, säger Christopher Åkesson

Inga säkerhetskostnader för hårdvara och service

Och även om en inkräktare skulle lyckas komma in lagras nästan alltid data i ett krypterat format som måste avkrypteras för att kunna användas. Molnet ger större organisationer en nivå av säkerhet som de kanske inte hade haft råd med annars.

– En annan fördel är kostnad och underhåll. När du skyddar din data i molnet finns det inga kostnader för att underhålla anläggningar eller hårdvara. Detta görs av molnleverantören. Så allt du behöver investera i är mjukvarubaserade säkerhetsverktyg för att övervaka och skydda informationsflödet in och ut ur dina molnresurser, avslutar Christopher Åkesson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng