2022-01-28

Id- och passerkontroll – Del 4 av 7

”Vi går mot mer skräddarsydda lösningar”

Victor Siösteen, vd, Aras Security.

Victor Siösteen, vd, Aras Security.

Aras Security ser en trend inom passersystem där kunderna utgår från sina egna behov snarare än vad systemet är kompetent att utföra och att anpassningar görs.

– Vi ser fler och fler kunder som utgår från sina verksamhetsbehov i stället för systemens kapacitet, sen blir det upp till varje leverantör att översätta behoven till en teknisk lösning, säger företagets vd Victor Siösteen.

Aras Security grundades i Danmark för 35 år sedan och det svenska bolaget har funnits sedan maj 2020. Aras är en distributör och systemutvecklare specialiserad på integrerade passersystem och inbrottslarm, fastighetsautomation och teknisk fastighetsförvaltning och har exklusiv distributionsrätt av det kombinerade inbrottslarmet och passersystemet Nox.

Öppenhet en fördel

– Den trend vi ser på marknaden är att kunderna blir mer precisa i hur de vill att deras anläggning ska fungera. Och kunden utgår inte längre från vad systemen kan, utan hur helheten ska fungera för att bäst möta deras behov. Sen är det upp till leverantören att visa på hur de löser det, säger Victor Siösteen.

Han menar att öppenhet i det sammanhanget är en fördel – systemets egen struktur och uppbyggnad måste vara flexibel och fritt programbar att anpassas till kunden.

– Helst ska varje beståndsdel i systemet kunna programmeras att utföra precis den koppling som kunden vill ha, oavsett om den kommer från systemets egen arkitektur eller ett integrerat system.

Han betonar att öppna system inte bara är ett API där leverantören kan välja vilken information som är öppen och vilken som är stängd.

– Vi ser fortfarande inlåsningseffekter på hårdvara eller vem som kan serva och driftsätta systemet. Om du vill kalla ditt system för öppet ska systemet använda öppna och standardiserade protokoll i alla delar där det är tillgängligt, säger han.

Skräddarsyr lösningar

Aras Security jobbar kundanpassat snarare än med standardiserade lösningar och Victor Siösteen menar att organisationen är uppbyggd för att bygga mer komplexa och skräddarsydda system snarare än ”plug and play”-system – det finns ofta flera olika sätt att lösa ett problem på.

– När du har en öppen eller fri programmering som vi har i systemen så betyder det att vi börjar från ett tomt blad, sedan har vi kunder som kan det här systemet mer eller mindre lika bra som vi kan det. De är väldigt duktiga tekniker, de bygger sina mallar och bygger sina grundkonfigurationer så du har färdiga ställningstaganden, men systemet i sig är helt öppet, du väljer kortläsare, kortteknologi, och varje enskild ingång och utgång kan fritt programmeras och styras.

Han menar också att det är väldigt roligt att jobba på det sätt som företaget arbetar.

– Vi har ofta väldigt engagerade och kunniga kunder som kan vårt system och vi ser en stor lojalitet. Vi är trygga i vår tillväxt, just för att vi tappar få kunder och växer sakta men säkert. Sedan tar vi förstås en plats på marknaden där våra branschkollegor inte alltid har samma förutsättningar.

Flexibilitet avgörande

Victor Siösteen menar att det som är mest drivande för kunderna är säkerhet och funktion.

– Där är det olika för olika kunder – för vissa kunder är säkerheten störst fokus, medan andra har funktionen i fokus. För funktionen handlar det ofta om att verksamheten ska belastas så lite som möjligt vad gäller handhavande och administration, säger han.

På frågan hur framtiden ser ut för passersystem svarar han att flexibiliteten i lösningarna kommer att vara i fokus. Alltså att mer makt kommer flyttas åt marknaden och kunden, inte mot systemen och systemleverantören kommer därmed att diktera mindre och mindre.

– Vi måste se till att följa med de behov som finns. Och där tycker jag pandemin är ett bra exempel: stora fastighetsbestånd skulle helt plötsligt ändra riktning på sin funktion och verksamhet och det skulle gå fort. Har du då ett system där du snabbt och digitalt kan programmera om det för att tjäna ett nytt uppdaterat syfte och sedan kunna återgå till normalläge senare så är det förstås att föredra jämfört med att köpa ny hårdvara och ha elektriker ute, säger Victor Siösteen.

Löste lasarettets problem

Aras Security har levererat det kombinerade inbrottslarm- och passersystemet Nox till Helsingborgs Lasarett. Valet föll på Nox för att lasarettet ville ha ett öppet och flexibelt system för att kunna påverka utvecklingen. Aras har utvecklat integrationer mellan Nox och lasarettets rörpostsystem, sop- och tvättsystem, och nästa steg är hissystemet. Tillsammans med Swedsecur har Aras också levererat en lösning för engångskoder till sjukhusets kortläsare.

Tidigare förväntades personalen följa med och öppna dörrar till besökare och patienter som skulle ta sig från en avdelning till en annan, vilket var ett problem. Nu kan personalen enkelt skapa koder anpassade till besökarens destination.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng