2022-01-30

Id- och passerkontroll – Del 6 av 7

”Flerbostäder vill bli nyckelfria”

Allt fler fastighetsförvaltare installerar passersystem med taggar på entrédörrar, miljör-um, garage, förråd, men även lägenhetsdörrar.

Allt fler fastighetsförvaltare installerar passersystem med taggar på entrédörrar, miljör-um, garage, förråd, men även lägenhetsdörrar.

Flerbostäder vill bli nyckelfria och använda taggar som är enklare att spärra och hantera.

– Det blir både smidigare och säkrare och du kan addera tjänster, säger Tobias Nilo som är segmentsansvarig för flerbostad på RCO Security.

Den tydligaste trenden inom passerkontroll för flerbostäder är enligt RCO Security övergången till digitala lås. Tobias Nilo menar att det gäller både för nyproduktion och det befintliga fastighetsbeståndet.

– Fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna vill bli nyckelfria och vill ha taggar som är mycket enklare att spärra, styra och hantera. Med din tagg kommer du in genom olika dörrar och där kan man addera olika tjänster i form av appar och mobila nycklar och liknande, säger han.

Vill bli nyckelfria

Allt fler fastighetsförvaltare installerar passersystem med taggar på entrédörrar, miljörum, garage, förråd, men även lägenhetsdörrar. RCO betonar att digitala dörrlås numera kan installeras på offlinedörrar utan kabeldragning, till exempel dörrar till förråd och lägenheter och kostnaden för installation blir därmed lägre än tidigare. Förutom att hanteringen blir smidigare är det också säkrare – en tagg kan enkelt spärras medan portkoder och nycklar kan komma på vift och det är lättare att kopiera nycklar än att manipulera passersystem. Att ersätta en tagg är enkelt och billigt, till skillnad från en borttappad nyckel som kan kräva installation av nya låscylindrar eller omprogrammering av lås.

Tobias Nilo är segmentsansvarig för  fl erbostad på RCO Security.
Tobias Nilo är segmentsansvarig för fl erbostad på RCO Security.

– För skalskyddet har man sedan länge velat ha ett digitalt lås med till exempel en porttelefonlösning, men för att bli helt nyckelfria är det ofta lägenhetsdörrarna som återstår och fl er kollar på digitala lösningar, säger Tobias Nilo.

Det vanligaste är dock fortfarande mekaniska nycklar. Tobias Nilo pekar på att byggprocessen är lång och att bygghandlingarna kan vara ett par år gamla.

– När det gäller det som projekteras i dag och som ska byggas om några år ser vi att det föreskrivs lösningar som är helt nyckelfria. Det finns en viss fördröjning.

Och även om det byggs väldigt mycket upplever han att marknaden är minst lika stor för det befintliga fastighetsbeståndet.

– Det finns så många dörrar därute som står inför renovering och uppgradering, vi stöter på det lika mycket som nya bostäder skulle jag säga.

Mer molntjänster

Tobias Nilo märker att många fastighetsägare inte har någon digital låsstrategi – att titta några år framåt i tiden och göra upp en strategi för hur låsen ska hanteras.

– Många glömmer att börja med det enkla, att bestämma hur de vill ha det. Allt behöver inte sedan ske över en natt, det är en process att byta till digitalt och då behövs en strategi och det hjälper vi gärna våra kunder med från fall till fall. En strategi som jag rekommenderar är att sätta upp ett startdatum för teknikskiftet och därefter endast installera digitala lås vid nybyggnationer och renoveringar och behöver ett lås bytas ska det nya låset vara digitalt.

RCO:s slutkunder är inte bara fastighetsbolag utan även bostadsrättsföreningar. Tobias Nilo menar att bostadsrättsföreningar är ett viktigt segment.

– För brf-sfären är det väldigt viktigt att kunna erbjuda trygga och smidiga lösningar. Många styrelser har inte så mycket tid och kanske tar in entreprenörer för att sköta administrationen av lås och taggar. Molntjänster är något som jag tror på mycket här, liksom alla möjliga typer av tjänster kopplat mot säkerhet och digitala accesslösningar.

Kontor och kommersiella byggnader ligger klart före i övergången mot digitala lås. Tobias Nilo tror att det beror dels på att det där finns ett större behov av andra digitala lösningar som inbrottslarm och brandlarm, men det blir också många fler nycklar i omlopp till ett kontor med mekaniska lås om de anställda ska ha varsin nyckel. Det har påskyndat övergången till digitalt.

Digitala tjänster

Passersystem för kontor och kommersiella fastigheter har tydligt påverkats genom pandemin då fl er jobbar hemifrån. Men pandemins påverkan på flerbostadsmarknaden är inte lika tydlig.

– Co-working är en stark trend för kontor. En framtidsvision som jag tror på är att bostadsrättsföreningar som har extra utrymme kan hyra ut kontorsplatser i bostadsområdet. Många har en bit att åka till arbetsplatsen och skulle spara tid genom att bara vara på kontoret någon dag per vecka.

I övrigt tror han att framtidens flerbostäder kommer att handla om integrerade system för enkelhet, trygghet och energieffektivitet samt att vara mer ”smarta”. Många människor förväntar sig att de smidigt ska kunna boka tvättstuga, laddstolpe, bastu eller andra boendetjänster digitalt.

– Troligtvis finns inga mekaniska nycklar i framtiden och det finns tjänstelösningar för accesser till fastigheterna. Vi pratar ofta om det digitala trapphuset och nu kommer smarta lösningar för digitala paketboxar och postboxar. Jag tror på en lösning där försändelser levereras hela vägen hem och där man slipper hämta leveranserna hos tredje part som ofta är fallet i dag, avslutar Tobias Nilo.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng