2022-02-23

Elektronisk brandsäkerhet – Del 3 av 4

Upptäckande brandskydd i en IoT-tid – så ska marknaden lyftas till en ny nivå

Insatscenter24 är en dedikerad och avancerad larmcentral för brandlarm som kan ta emot upp till 45 000 signaler med information.

Insatscenter24 är en dedikerad och avancerad larmcentral för brandlarm som kan ta emot upp till 45 000 signaler med information.

Stanley Security förknippas främst med lösningar inom inbrottslarm, passerkontroll och videoövervakning. Med en specialiserad brandlarmcentral, modern teknik och ett tjänstebaserat koncept för individuellt anpassade helhetslösningar har Stanley Security även lagt ett stort fokus på det moderna upptäckande brandskyddet.

Stanley har arbetat med brandsystem sedan slutet av 50-talet, men är i Sverige främst förknippat med säkerhetssystem som passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm. Sedan ett par år har företaget dock satsat stort på brandlarm, inte minst via etableringen av Insatscenter24.

Enorm informationshantering

Insatscenter24 är en dedikerad och avancerad larmcentral för brandlarm som kan ta emot upp till 45 000 signaler med information som temperatur, antal utlösta detektorer, röktjocklek med mera från en och samma anläggning. Larmcentralen erbjuder också en mängd olika onlinetjänster.

– Satsningen är kopplad till våra kunders ökade krav på skydd i komplexa miljöer, bättre livslängd och framförallt mindre driftstörningar och onödiga larm, kommenterar Jonas Jern, produktchef för Nordic Fire på Stanley Security, som framhåller betydelsen av långt driven digitalisering för en ökad kvalitet.

– Med uppkopplade system kan vi ständigt övervaka system och förutse behov av service och insatser av olika slag, vilket leder till färre driftstörningar och bättre ekonomi. Att vi kan hjälpa kunderna upprätthålla kraven för sina anläggningar över tid är också en viktig faktor.

Jonas Jern betonar också betydelsen av att Insatscenter24 har direktkontakt med räddningstjänsten och SOS Alarm så att information om en aktuell händelse kan delges direkt för att skapa förutsättningar för snabba och effektiva insatser från räddningstjänsten. Via larmcentralen kan Stanley Security också koppla upp sig mot kundens system och hjälpa till med dagliga uppgifter, erbjuda underhåll på distans samt även ge support på tekniska aspekter av systemet.

Datainsamling

Datainsamling är förstås centralt för uppkopplade säkerhetssystem, så även för brandlarm. Stanley Security använder gärna tekniken som finns på plats hos kunden och den data som genereras där.

– Vi har valt att använda våra brandlarmcentralers intelligens på plats ute hos kunderna för att skapa unika tjänster lokalt och mot Insatscenter24 .Vår modell skapar förutsättningar för ett effektivt och standardiserat arbetssätt inom InsatsCenter24 vilket förkortar tiden för hantering av ärenden.

I larmcentralen arbetas det med hela 165 olika larmkaraktärer, vilket säger lite om ambitionen att ge detaljerad information i klartext till kunder och räddningstjänst.

– Vid händelse av brand behövs fler karaktärer än” brand och fel”. Genom vårt system kan vi ta ut mer detaljerad information som vi kan vidarebefordra till räddningstjänsten i klartext, vilken del av en byggnad som omfattas, angreppsvägar med mera. Vi kan skicka information tillsammans med orienteringsritningar.

Så reduceras fellarm

En utmaning för alla som hanterar säkerhetssystem inklusive brandlarmsystem är att filtrera bort fellarm som annars tar resurser i anspråk i onödan.

– Vi arbetar med teknik och erfarenhet via datainsamling samt preventivt underhåll ute hos kund. Tekniken möjliggör för oss att kunna ta ut mer data för våra detektorer. Idag kan vi anpassa i högre grad val av produkt efter miljö, och i våra detektorer finns idag algoritmer som lär sig efter förutsättningarna var de placeras i, säger Jonas Jern.

Att i hög grad kunna justera detektorerna för anpassning till särskilt besvärliga miljöer, exempelvis restaurangers kök, industriverksamheter med svetsning, dammiga miljöer och så vidare är en fördel.

– Det gör att vi minskar onödiga larm och att vi tidigare än förut kan detektera risk för brand.

Proaktivt skydd

Med sina uppkopplade brandsäkerhetslösningar menar Jonas Jern också att Stanley Security kan erbjuda ett proaktivt brandskydd.

– I våra nya brandlarmsystems centralapparater kan vi koppla upp oss på distans och göra systemövervakning, vi kan även via vår larmcentral de-aktivera olika delar i en anläggning om vi upptäcker fel, eller att vår kund har behov att stänga sektioner vid till exempel ombyggnad. Vi kan även se i realtid om något händer i anläggningen och meddela kund, eller skicka tekniker för åtgärd, säger han.

– Proaktiva åtgärder kan även vara system för tidig branddetektering genom kamera eller värmekamera för utrymmen där traditionella system inte fungerar, exempelvis i miljöer som återvinningscentraler, upplag, parkeringar utomhus. Genom att vi kan hämta ut systemdiagnos kan vi även se till att serviceteknikerna får rätt information om fel i anläggningen, och kan få med rätt reservdelar. Det minskar tid för felsökning och onödiga serviceuppdrag.

Samverkar med fastighetssystem

Stanleys kunder kan också koppla samman sina brandlarmsystem med överordnade fastighetssystem så att de får en överblick på samtliga säkerhetssystem, samtidigt som de kan få olika system att samverka.

– Om ett brandlarm går i en viss del av en anläggning kan man styra personal till närmsta nödutgång via aktiva utrymningsskyltar som även varnar för de utgångar som ligger i brandområdet. Man kan även få ventilation, belysning och släcksystem att samverka med samma funktion.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng