2022-02-22

Elektronisk brandsäkerhet – Del 2 av 4

Den globala marknaden för brandskyddssystem omsätter över 562 miljarder kronor

Marknaden för brandskyddssystem värderades till 62,1 miljarder dollar (cirka 562,5 miljarder kronor) under 2021, enligt en rapport från Marketsandmarkets. Marknadsanalysföretagets prognos är att omsättningen kommer öka till 84,6 miljarder dollar 2026.

Marknadsrapporten för brandskyddssystem, som inkluderar covid-19-påverkan, hävdar att marknadstillväxten drivs på av den globala utvecklingen av byggbranschen, men också en ökning av bränder som förorsakat förluster av såväl egendom som människoliv framhålls som tillväxtdrivande. En striktare global efterlevnad gällande brandskyddskrav är också en faktor som Marketsandmarkets ser som betydande.

En mindre dramatisk, men intäktsdrivande faktor är den ökande acceptansen och efterfrågan på trådlösa branddetekteringssystem, enligt analytikerna.

Brandsläckningssegmentet

Brandsläckningssegmentet förväntas ha den största storleken på marknaden för brandskyddssystem under den aktuella perioden (2021 till 2026) som Marketsandmarkets rapport täcker. I rapporten är segmentet är uppdelat i två huvudkategorier, brandsläckningssystem och brandsläckare.

Hög tillväxt inom underhållstjänster

Underhållstjänster inkluderar snabb service och revision av brandskyddssystem för att säkerställa att brandskyddssystem uppfyller alla nödvändiga brandsäkerhetsstandarder och fungerar korrekt under en nödsituation. Underhållstjänster inkluderar inspektion, testning, service och reparation av komponenter samt övervakning av brandskyddssystem och deras komponenter. Tjänsterna omfattar utrustningsförsörjning, systemtestning och driftsättning samt regelbundet förebyggande underhåll.

Högst presterande vertikal

Marknaden för olja, gas och gruvdrift förväntas växa med den högsta tillväxten under prognosperioden. Olje-, gas- och gruvvertikal involverar material som petroleum, råolja, brandfarliga gaser (som butan) och kol som kräver avancerade brandskyddssystem. Högeffektiva branddetekterings- och förebyggande system krävs i denna sektor för att förhindra olyckor. Rengörande brandsläckningssystem, torrkemiska brandsläckningssystem och vattenoch skumsprinkler används inom gruvsektorn. Gasbaserade dämpningssystem (CO2, FM200, Novec och Inert) och sprinklersystem används inom olje- och gassektorn.

APAC störst tillväxtmöjligheter

APAC, det vill säga Asia Pacific förväntas vara den snabbast växande marknaden för brandskyddssystem under 2021–2026. Den växande urbaniseringen har ökat byggaktiviteterna, vilket avsevärt bidrar till tillväxten av marknaden i denna region.

Kina, Japan och Sydkorea är de mest drivande länderna när det gäller den övergripande tillväxten av marknaden för brandskyddssystem här. Efterfrågan på brandskyddssystem förväntas öka med tekniska och ekonomiska framsteg. Dessutom har regeringar i denna region också fastställt brandsäkerhetsnormer som förväntas driva på tillväxten, skriver Marketsandmarkets.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng