2022-02-24

Elektronisk brandsäkerhet – Del 4 av 4

“Med kameran kan bränder upptäckas mycket snabbare”

Boschs videobaserade branddetektionslösning Aviotec IP starlight 8000 baseras på machine learning.

Boschs videobaserade branddetektionslösning Aviotec IP starlight 8000 baseras på machine learning.

Det är inte längre givet att använda brandlarm för att upptäcka bränder. Boschs videobaserade branddetektionslösning Aviotec IP starlight 8000 baseras på machine learning.

– Fördelen med visuell branddetektering kontra traditionell branddetektering är att du kan upptäcka brand och rök mycket snabbare, säger Björn Adméus, försäljnings- och marknadschef för Bosch Building Technologies i Norden.

Aviotec var den första lösningen för videobaserad branddetektion som klarat det krävande testförfarandet från tyska Vds Schadenverhütung Gmbh. Det är ett par år sedan Aviotec lanserades men den har utvecklats och detektionsalgoritmer för rök och brand har tagits fram speciellt för användning i tunnlar och i mörka miljöer.

Snabbheten viktigast

I Sverige används Aviotec som ett komplement till vanligt brandlarm eftersom verksamheter måste ha ett brandlarmsystem enligt försäkringsbolagen. Därmed går det i bästa fall både varna snabbt när en brand uppstår och se vad eller vem som startade den. Den största fördelen med visuell branddetektering är dock att den varnar snabbt.

– Har du en stor lagerhall där det är 50 meter i tak så tar det en stund innan röken kommer upp i taket och brandlarmet går igång. Med Aviotec kan vi detektera direkt när det börjar ryka, säger Björn Adméus.

Kunderna är därför inte minst verksamheter med stora värden.

– Det kan vara en industri – börjar det brinna där resulterar det i väldigt stora kostnader om det blir driftstopp efter en brand. Samma sak med ett lager, saker kan bli rökskadade, säger Björn Adméus.

Han menar att intresset för Aviotec IP är stort i hela Norden och nämner oljeraffinaderier och tunnlar som exempel där det är viktigt att upptäcka bränder tidigt.

Så funkar analysen

Videobaserad branddetektering baseras på optisk analys av livebilder. Kameran skannar efter flammor och rök och har lärt sig känna igen brand utifrån vissa parametrar, däribland lågans färg, hur lågan fladdrar, dess form och dess belysningsstyrka (luminans). Vad gäller rök analyseras stigande rörelse av genomskinliga objekt samt transparenta och halvtransparenta objekt som ändrar riktning och hastighet och kameran larmar inom några sekunder.

Bosch har en machine learning- mjukvara som kallas Camera trainer i sina kameror och som ”lär” kameran att detektera vissa objekt. Om kameran upptäcker ett fördefinierat scenario vidtar den en förinställd åtgärd, till exempel att larma. Aviotec fungerar likadant och Bosch har lärt kameran vad rök och brand är i sitt eget brandlabb.

– Desto mer de kamerorna används, desto bättre blir algoritmerna i kamerorna och kunden kan uppgradera kameran med den senaste mjukvaran kostnadsfritt, säger Björn Adméus.

Optimerad för tunnlar

Aviotec har detektionsalgoritmer för rök och brand som tagits fram och utvecklats speciellt för användning i tunnlar. Kamerorna kräver endast 7 lux av omgivande ljus för att detektera rök och brand med den intelligenta videoanalysen. Och för användning i tunnlar har Bosch mer än fördubblat detekteringsavståndet från 50 meter till över 100 meter med ny optik.

Aviotec-kamerorna kan med andra ord användas för både videoövervakning samt branddetektion och därmed minska investeringar och driftkostnader, menar Bosch.

Just i tunnlar kan kamerorna också samtidigt och automatiskt upptäcka fordon som kör åt fel håll eller om människor befinner sig på vägen.

Bosch hjälper till att hålla den nya Eurasia-tunneln säker för ett snabbt trafikflöde.
Bosch hjälper till att hålla den nya Eurasia-tunneln säker för ett snabbt trafikflöde.


Flera olika brandlösningar

Den intelligenta videoanalysen finns i själva kamerorna och kräver därför inte en central server. Aviotec genererar också metadata, vilket möjliggör mycket snabba resultat när orsaken till en brand eller en olycka undersöks.

Aviotec kan användas i områden med mycket svagt ljus som till exempel lager eller produktionsanläggningar som arbetar under nattetid. Om miljöförhållanden ändras kan känsligheten i kameran anpassas till kraven med programmerbara scheman. Parkeringshus är ett annat exempel på en miljö som kan vara dunkel och där brandrisken är relativt hög och där kameran kan användas både för branddetektering och videoövervakning.

Björn Adméus ser goda tillväxtmöjligheter framöver, både när det gäller för utomhusbruk i till exempel tunnlar samt inomhus för att tidigt detektera eventuella bränder i lager och industrier.

Förutom Aviotec har Bosch ett komplett utbud av brandlarmsystem som uppfyller Europa-normer.

– Vi jobbar nu på att få dem godkända enligt svenska normer, säger Björn Adméus.

Dessutom erbjuder Bosch genom den öppna plattformen Inteox en uppsjö av appar för brand- och rökdetektering för kameror, framtagna av tredjepartsutvecklare.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng