2023-08-16

AI i säkerhetssystem – Del 3 av 6

Tillförlitligheten är på en helt ny nivå

Björn Adméus framhåller att intresset för AI-driven intelligent videoanalys är stort och växer inom alla vertikalmarknader.

Björn Adméus framhåller att intresset för AI-driven intelligent videoanalys är stort och växer inom alla vertikalmarknader.

Med över 20 års erfarenhet att utveckla algoritmer för videoanalys är Bosch en mycket stark spelare på den globala marknaden för intelligent video.

I Norden är Bosch Security också en väldigt drivande kraft, inte minst när det gäller att lära ut tekniken.

– Vi vill sprida kunskap om AI-driven kamerabevakning till både slutkunder och installatörer, säger Björn Adméus, försäljningschef för Bosch Security i Norden.

Bosch satsar hårt på att utveckla AI-driven videoanalys och på ISC West i Las Vegas i slutet av mars visade företaget flera intressanta lösningar som påvisar hur långt tekniken har kommit. Bland annat presenterades den senaste versionen av plattformen Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) som väsentligen effektiviserar och ökar kvaliteten på intelligenta kamerainstallationer.

– Med Iva Pro möjliggörs självkalibrering av kamerorna vilket innebär att installationen av systemen blir mycket enklare och snabbare att få i drift, berättar Björn Adméus.

Kan kalibreras utifrån övervakningssyftet

Kalibreringsverktyget tar hänsyn till övervakningssyftet och använder plug-ins för exempelvis perimeterövervakning, (IVA Pro Perimeter pack), trafikövervakning (IVA Pro Traffic pack), byggnadssäkerhet (IVA Pro Building pack) eller intelligent objektspårning (IVA Pro Intelligent Tracking).

– Med dessa olika lösningar kan kunder på ett tillförlitligt sätt upptäcka och klassificera objekt och förstå objektrörelser, vilket ger möjligheter att förstå vad som händer och fatta välgrundade beslut vid olika händelser.

Branschen var för tidigt ute

Det finns anledning att bli lite skeptisk till att kamerorna ska vara självkalibrerande. Intelligenta kameror har det talats om i 15–20 år och de har inte alltid levt upp till de utfästelser som branschen gjort.

– Det är sant. Branschen var ute tidigt och lovade guld och gröna skogar. Så det finns många som är skeptiska till videoanalys. Dessutom har det varit väldigt komplicerat att installera intelligenta kamerasystem i utomhusmiljö. Det är många parametrar som ska ställas in och kalibreras, vilket också har hämmat marknaden.

Hög precision och noll falsklarm

Men kan man lita på tekniken nu – fungerar verkligen självkalibreringen av kamerasystem?

– Vi var själva lite skeptiska men det funkar fantastiskt. Vi testade Iva Pro-lösningen med självkalibrerande kameror i utomhusmiljö under lång tid. Den levererade.

– Vi har säkert kunnat klassificera om det var en person, en bil, en buss eller en lastbil i området och även hålla fast vid objekt så att de inte försvann ur bild, även om det stod stilla i skymt läge en tid. Vi har kunnat se varifrån tillkommande objekt kom ifrån, var de parkerat och hur länge de har stått på samma plats, svarar Björn Adméus.

Så den självklara följdfrågan – hur många falsklarm inkom?

– Faktiskt inte ett enda.

Vad efterfrågas?

Björn Adméus menar att det har hänt väldigt mycket inom intelligent video de senaste åren.

– Nu är det AI och deep learning som gäller och tillförlitligheten är på en helt ny nivå. Med allt fler algoritmer kan så mycket mer göras. Kunderna blir också alltmer medvetna om vad tekniken kan göra och vill applicera den på riktigt.

Vad är det för funktioner som efterfrågas i första hand?

– På senare år är det klassificering av objekt, möjligheter att följa objekt, att kunna hålla fast objekt så att de inte försvinner ur bilden. Och självklart är alla kunders övergripande krav tillförlitlighet, svarar Björn Adméus.

– Intressant är också att det blir vanligare att man efterfrågar kameror med AI för att ersätta passerkontroll och därigenom få visuell bildverifiering.

Handeln var först

Björn Adméus framhåller att intresset för AI-driven intelligent videoanalys är stort och växer inom alla vertikalmarknader. Men först att använda videoanalys var handeln.

– Butiker och köpcenter vill ha koll på hur många kunder de har i sina lokaler. På senare tid har det blivit vanligare att sätta upp AI-kameror i kassalinjen som vid köbildning kan skicka larm så att fler kassor bemannas för snabbare kundbetjäning.

Utbildning av slutkunder

När det gäller perimeterövervakning för kritisk infrastruktur märker Björn Adméus ett växande intresse för AI-driven kamerabevakning.

– Absolut, men det är ändå bara en liten del som använder AI och det beror på att de inte vet den fulla potentialen, säger han.

Okunskapen har resulterat i att Bosch Security satsar alltmer på att utbilda sina kunder.

– I Finland håller vi på att utbilda över hundra kunder om AI och hur man kan använda tekniken för att öka och effektivisera säkerheten.

Utbildning av installatörer

Utbildning är inget nytt för Bosch. I Sverige tog Bosch initiativet till en öppen utbildning om intelligenta kamerasystem för installatörer redan 2021. Den kom som en följd av en debatt om problemen med falsklarm från undermåligt utförda installationer.

– Då handlade mycket om att kunna ställa in AI och intelligens. Nu kan man sätta upp våra kameror på tre meters höjd, så kalibrerar de sig själva för att kunna klassificera objekt och leverera ett bra resultat. Mycket har hänt på några få år.

Molnet en megatrend

Förutom AI så var molnlösningar en av megatrenderna på ISC West i Las Vegas. Björn Adméus tror på molnbaserad kamerabevakning – men med reservation.

– Att skicka upp en till fyra kameror till molnet för små och mellanstora företag kan nog gå bra. Men i kritisk infrastruktur tror jag inte att molnbaserad kamerabevakning kommer att tillåtas, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng