2023-08-19

AI i säkerhetssystem – Del 6 av 6

Dean Drako: Därför flyttar videoövervakning till molnet

Molnbaserad videoövervakning blir allt vanligare.

Molnbaserad videoövervakning blir allt vanligare.

Molnteknologins snabba utveckling och ökad bandbreddstillgänglighet gör att videoövervakning som tjänst (VSaaS) blir alltmer attraktiv.

Den välkända serieentreprenören Dean Drako, grundare och CEO för molnvideoföretaget Eagle Eye Networks, har listat 11 bästa skälen till varför han tror att videoövervakning i allt högre utsträckning kommer flytta till molnet.

Som regional försäljningschef för Eagle Eye Networks i Norden och i Baltikum tycker Johannes Ahlgren det är bra att Dean Drako listat vad som talar för videoövervakning i molnet och VSaaS. Han instämmer också i de slutsatser som dras.

– Molnlösningar är ju en generell trend, inte bara i säkerhetsbranschen. Så att videoövervakning blir alltmer molnbaserad är helt naturligt. Den snabba teknikutvecklingen, behovet av cybersäkerhet, retentionsflexibilitet, smidig fjärråtkomst är några faktorer som talar för den utvecklingen, säger han.

Låg totalkostnad över tid

I en nätpublicerad rapport listar Dean Drako 11 punkter med viktiga skillnader mellan molnbaserad VSaaS och en internetuppkopplad traditionell videoövervakning med egen VMS. Han framhåller snabb implementeringstid och framför allt en extremt låg kapitalkostnad samt en mycket lägre total ägandekostnad över tid, som han menar att molnets stordriftsfördelar ger.

Skalbarthet

Vidare betonar han betydelsen av skalbarheten och affärsmodellen, där kunden endast betalar för de tjänster som används samt den kontinuerliga supporten. Sammantaget bidrar dessa delar till att systemet hela tiden smidigt kan anpassas till den övervakade verksamhetens behov och utveckling över tid.

– Effektivare hantering kommer i form av on-demand-distribution, överlägsen integration och hantering på flera platser, och omedelbara systemvarningar, till exempel för offline-kameror, är andra fördelar, kommenterar Johannes Ahlgren vidare.

Dean Drakos topp 11-lista

Här följer en kort sammanfattning av de 11 skäl som talar för videoövervakning via molnet, enligt Dean Drako.

1. Systeminstallationen

Ett molnbaserat system har on-demand distribution. Man kopplar in den lokala bridge-enheten och kan auto-konfigurera sina kameror.

2. Systemstödet

Eftersom den datortunga hårdvaran och programvara är ”i molnet”, görs det löpande stödet på distans av leverantören.

3. Betalningsstruktur

Modellen ”videoövervakning som en tjänst” innebär att kunden betalar en extremt låg initialkostnad i kombination med ett abonnemang som innebär en förutsägbar månatlig abonnemangskostnad, baserad vilka tjänster som används, antal kameror och lagringstid.

4. Totalkostnad för ägande

Då det delade molnets stordriftsfördelar är stora blir totalkostnaden över anläggningens livstid (TCO) väldigt låg.

5. Förvaringsflexibilitet

Med molnlagring kan högre bildupplösning och utökad lagringstid erhållas med omedelbar verkan, utan att behöva ändra befintliga hårdvara. Eftersom molnsystem använder en stor delad molninfrastruktur för videolagring finns hela tiden flexibilitet.

6. Att addera och hantera kameror

När den första kamerakabeln är klar konfigureras kamerorna automatiskt. Instrumentpaneler visar kamerastatus med omedelbara varningar för problem vare sig det är kamera- eller internetrelaterat.

7. Bandbreddshantering

Bandbredd krävs för fjärrvisning. Videolagringsbuffring på plats kräver ingen bandbredd, men majoriteten av lagringen streamas, vilket kräver bandbredd. Vissa molnsystem har mycket avancerad bandbreddshantering för att minska förbrukningen och ge smidigare fjärrvisning.

8. Teknikuppdateringar

Då leverantören kontinuerligt skickar automatiska teknikuppdateringar till kunden på plats utvecklas systemet ständigt för nya innovationer och får lång livslängd.

API:er för analys, integration och applikationer är öppna och offentligt publicerade. Fullt funktionella API:er kan användas i andra system.

9. Cybersäkerhet

Avancerade molnbaserade videohanteringssystem har inte cybersäkerhetssårbarheter så som traditionella system. Det finns inga öppna portar, inga lokala brandväggar eller lokal mjukvara. Vissa moln-VMS-leverantörer har dedikerad cybersäkerhetsteam för att övervaka nya sårbarheter, som Ghost och Heartbleed, och tillämpa omedelbara säkerhetskorrigeringar via molnet till on-prem servrar.

10. Fjärråtkomst

Molnbaserade system är byggda för fjärranslutning. Avancerade system har smidig videoåtkomst och streaming. Dessutom tillhandahåller vissa kryptering i vila och i transit. Universella webbläsare stöder och mobilappar är vanliga.

11. Redundans

Molndatacenter har dubbel och trippelredundans. Den delade infrastrukturen resulterar i fullserveranvändning och stordriftsfördelar. Avancerade molnsystem ger ett par dagars lagring på plats som backup för skydd mot eventuella internetavbrott, tillsammans med omedelbara varningar.

VSaaS växer

I en avslutande kommentar till Dean Drakos lista framhåller Johannes Ahlgren molnets betydelse för videoövervakning som tjänst, det vill säga VSaaS, Video Surveillance as a Service.

– Idag har molnlösningar hög acceptans hos företag och med molnteknologins framsteg och större bandbreddstillgänglighet. Vi ser nu att allt fler företag i Skandinavien ser fördelarna moln- och tjänstebaserad videoövervakning. Man vill ha en kostnadseffektiv problemfri drift och en hög cybersäkerhet. Därför kommer vi se en stor tillväxt framöver, säger Johannes Ahlgren.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng