2023-06-16

Kritisk infrastruktur – Del 5 av 5

Säkrad vattenförsörjning och ökad nyckelkontroll med digitala lås i Tierp

Tillträdesbehörighet via mobiltelefon

Med tillträdesbehörigheter via mobiltelefonerna ökar Tierp kommun säkerheten i sina VA-anläggningar. På köpet får man effektivare nyckelhantering och minskat transportbehov, vilket resulterar i såväl kostnadsbesparingar som hållbarhetsvinster.

När det kommunala bolaget Tierp Energi & Miljö skulle byta ut låsen på sina VA-anläggningar föll valet på det mobilbaserade S50-systemet från Iloq.

– Vi behövde öka säkerheten och få bättre kontroll och flöde på nyckelhanteringen vid utlåning av nycklar till externa entreprenörer, kommenterar Kalle Wahlsten, projektledare VA, på Tierp Energi & Miljö AB.

Med 120 anläggningar – uppdelade på två områden och innefattande cirka 180 cylindrar och 150 hänglås – har hanteringen av traditionella nycklar utgjort ett problem. Därför beslutades att de mekaniska låsen skulle bytas ut mot digitala cylindrar och hänglås där behörighetsnivå på varje enhet kan göras enkelt på distans.

– Det gör att man kan begränsa behörigheten till aktuell anläggning när externa entreprenörer behöver utföra arbete på våra anläggningar, kommenterar Kalle Wahlsten.

Säkrare vattenförsörjning med smart nyckelhantering

För Stefan Gyökeres, Key Account Manager på Iloq, är beställningen ännu ett exempel på hur allt fler kunder inom samhällskritisk infrastruktur väljer Iloqs digitala låslösningar.

– Vi är glada över att få leverera vår lösning till Tierp kommun och bidra till att säkra vattenförsörjningen och möta de många krav som Tierp Energi och Miljö ställde, säger han.

– Med vår digitala lösning slipper de hämta och lämna nycklar. De kan med ett knapptryck spärra digitala nycklar och lämna ut tillfälliga nycklar som bara funkar på ett ställe en vis tid. De får full nyckelkontroll och slipper oroa sig för nycklar på drift.

Måste klara kyla

Tierp Energi och Miljö var också noga med att andra krav uppfylldes. Exempelvis att produkterna klarar låga temperaturer.

– Ja, att produkterna klarar kyla var viktigt och för att säkerställa det testades S50-systemet fysiskt under hela vintern. Det räckte inte med att vi garanterade att låsen klarar 40 minusgrader.

Hållbarhet viktigt

Christer Wiberg, landschef för Iloq, tillägger också kundens hållbarhetskrav.

– Behovet av transporter minskar, eftersom nycklar skickas till användarnas mobiltelefoner istället för att hämtas och lämnas som tidigare. Med tanke på att anläggningarna är många och spridda över stora avstånd blir det en avsevärd minskning av utsläpp.

– En annan hållbarhetsaspekt är att Iloq-låsen är batterifria, vilket gagnar miljön.

Stefan Gyökeres och Christer Wiberg är mycket nöjda över att allt fler verksamheter inom samhällskritisk infrastruktur fått upp ögonen för Iloqs digitala och batterifria låslösningar.
Stefan Gyökeres och Christer Wiberg är mycket nöjda över att allt fler verksamheter inom samhällskritisk infrastruktur fått upp ögonen för Iloqs digitala och batterifria låslösningar.

Kostnadsbesparingar

Stefan Gyökeres lyfter också fram betydande kostnadsbesparingarna.

– Man slipper göra batteribyten, låsen är underhållsfria, reducerar transportkostnader och behöver inte byta lås på grund av att nycklar är på drift. Det betyder väsentliga kostnadsbesparingar över låssystemets hela livstid, säger han.

Slutligen, hur går då med genomförandet av låsbytet?

– Det pågår för fullt och flyter på bra, det är en ganska stor utmaning då anläggningarna är utspridda över hela kommunen, svarar Kalle Wahlsten, på Tierp Energi & Miljö AB.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng