2023-06-14

Kritisk infrastruktur – Del 3 av 5

”Säkerhetssystem är IoT-produkter som måste säkras mot växande cyberhot”

Erik Nord, affärsutvecklingschef på Genetec, leverantör av lösningar för IP-videoövervakning, passerkontroll och nummerplåtsigenkänning, förenade i en enda plattform.

Erik Nord, affärsutvecklingschef på Genetec, leverantör av lösningar för IP-videoövervakning, passerkontroll och nummerplåtsigenkänning, förenade i en enda plattform.

Kriget i Ukraina har medfört kraftig ökning av cyberattacker – inte minst mot kritisk infrastruktur. Detta tvingar fram ständigt skärpta åtgärder för att motstå angreppen.

Här har även leverantörer av tekniska system för fysisk säkerhet en viktig uppgift, menar Erik Nord, affärsutvecklingschef på Genetec.

Betydelsen av att skydda kritisk infrastruktur mot cyberangrepp kan inte överskattas. Skräckscenarierna, kopplade till cyberangrepp, är många, exempelvis att energiförsörjning eller tillgång till rent dricksvatten stryps eller att det finansiella betalningssystemet sätts ur funktion. Lägg därtill att cyberangripare också kan hota demokratin genom spridning av desinformation som öppnar dörren för ett samhälle med ökade spänningar.

Cyberskyddad fysisk säkerhet

Så varför är då leveranserna av fysiska säkerhetssystem en så viktig faktor?

– Ett cyberintrång kan börja med att hackaren hittar en väg in i nätverket via en fysisk säkerhetsenhet som sedan möjliggör blockering av åtkomst till kritiska applikationer; exempelvis genom att låsa filer och kräva lösensumma eller stjäla personuppgifter, svarar Erik Nord på Genetec, en världsledande leverantör av plattformar för hantering av kamerabevakning- och passersystem.

Kameran kan hackas

Det kan förefalla ironiskt att en fysisk säkerhetslösning, utformad för att skydda människor och egendom, kan ge en ingångspunkt för cyberbrottslingar. Men eftersom såväl kameror som passersystem i allt högre grad är anslutna till IT-infrastruktur kan de vara sårbara för attacker.

– Därför är det extremt viktigt att vi som leverantörer av system för fysisk säkerhet tar vårt ansvar för att säkra skyddet mot cyberintrång i såväl företags som myndigheters nätverk. Till syvende och sist är säkerhetssystem IoT-produkter som måste säkras mot växande cyberhot, säger Erik Nord.

Möt hoten med samverkan

Erik Nord framhåller vidare att det är absolut nödvändigt för säkerhetsteam som arbetar i kritisk infrastruktur att genomföra regelbundna inventeringar av de enskilda enheternas hälsa och identifiera de hot de kan utgöra.

– Gamla eller dåligt underhållna enheter kan ha föråldrad firmware som kan öppna upp för cyberangrepp.

Erik Nord menar vidare att konvergensen av fysisk säkerhet och cybersäkerhet bör mötas av samverkan mellan säkerhets- och IT-team.

– Att samverka kring ett omfattande säkerhetsprogram, baserat på en gemensam förståelse av risker, strategier och praxis, kan ge stora fördelar. Ansvaret för hälsokontroller av enheter och programuppdateringar kan delas så att alla resurser drar mot samma mål, säger Erik Nord, som också ser ett effektivt tillvägagångssätt.

– Det optimala är att förena fysiska enheter och cybersäkerhetsenheter och programvara på en enda öppen plattform med centraliserade hanteringsverktyg och vyer.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng