2024-03-19

Svensk Handels säkerhetschef lyfter butikers utsatthet på #Trygghetnu

Svensk Handels säkerhetshef Nina Jelver är en av talarna på konferensen #Trygghetnu som arrangeras den 25 april 2024 på Stockholm Clarion Hotel.

Svensk Handels säkerhetschef Nina Jelver talar på årets #Trygghetnu-konferens.

Svensk Handels säkerhetshef Nina Jelver är en av talarna på konferensen #Trygghetnu som arrangeras den 25 april 2024 på Stockholm Clarion Hotel av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (Snos) och fackpublikationen Securityuser.com.

Under rubriken "Handelns brottsutsatthet – vad görs och vad behöver göras?" kommer Nina Jelver ge en bild av hur brottsligheten påverkar butiksägare och personal över hela landet.

Handeln är en av näringslivets mest brottsutsatta sektorer. Enligt Svensk Handel stjäls det för 8,5 miljarder kronor per år i svenska butiker, som lägger 11 miljarder på brottsförebyggande åtgärder. Det betyder att handelns kostnader för brott uppgår till totalt 19,5 miljarder kronor. Men hur ser brottsutsattheten ut och hur har den utvecklats? Vad behöver göras och vilka verktyg saknas för att förbättra situationen?

Som programansvarig för #Trygghetnu är Lennart Alexandrie, generalsekreterare för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle,  mycket nöjd över att Svensk Handels säkerhetschef deltar på årets konferens.

– Jag tycker det är viktigt att vi får en bild av hur handlarnas situation ser ut. Det ska också bli intressant att få höra Nina Jelver berätta om det kunskapsforum för våldsyttringar i handelns närmiljö som Svensk Handel initierat. Vad är statusen på det? Självklart vill säkert många med mig också få veta  om vilken effekt tillträdesförbudet haft sedan det infördes 2021 och hur det upplevs av kunder och personal, kommenterar han.

FOTNOT: För mer info om alla programpunkter och talare på hela #Trygghetnu och för deltagaranmälan – klicka här.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng