#TRYGGHETNU – programmet


Trygghet nu logo

Kamerors betydelse i brottsutredningar och idrottens terrorberedskap

– missa inte årets viktigaste säkerhetskonferens!

#Trygghetnu är en heldagskonferens som arrangeras den 20 april, 2023 på Clarion Hotel Stockholm.

Att skapa ökad trygghet i samhället blir allt viktigare. Men hur ser människor på exempelvis brottsbekämpande kamerors roll när de ställs mot behovet av ett personligt integritetskydd? Hur effektiv är kameraövervakning i brottsutredningar egentligen? Och finns det anledning att vara orolig för terroraktioner när man besöker idrottsarrangemang, eller finns terrorberedskapen? Hur arbetar polisens olika avdelningar med kamerateknik? Och hur ser Stockholms trygghetsråd på huvudstadens möjligheterna att göra huvudstaden tryggare för alla?

VÄLKOMMEN TILL #TRYGGHETNU

Programmet som visas är från 2022 års konferens.

Program


08:00

Registrering, frukost & mingel

I åhörarsalen där också sponsorer finns på plats i den lilla mini-utställningen.

09:20

Välkommen

Kristina Axén Olin och Lennart Alexandrie, ordförande respektive generalsekreterare på tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (Snos), önskar alla välkomna och redogör för vad dagen har att bjuda samt presenterar moderatorn.

Kristina Axén Olin
Kristina Axén Olin
Lennart Alexandrie
Lennart Alexandrie

09:30

Inledning och ett samtal om allmänhetens syn på kamerabevakning och datainsamling

Markus Lahtinen, moderator för #Trygghetnu, inleder programmet med att redogöra för hur allmänheten ser på kamerabevakning och datainsamling. Hans slutsatser baseras på en Sifo-undersökning, omfattande tusen personer som delgett sin syn på kamerabevakning och integritet. Här inbegrips också vilken typ av datainsamling som de tillfrågade anser vara mest integritetskränkande, företagens, privatpersoners eller samhällets datafångst?

Talare: Markus Lahtinen, universitetsadjunkt i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

10:00

Vilken effekt har kameror i brottsutredningar?

Hur bra är säkerhetskameror när man utreder brott? Det ska Matt Ashby berätta om när han intar talarstolen på #Trygghetnu i Stockholm den 13 maj. Anförandet baseras på hans unika studie: "The value of CCTV surveillance cameras as an investigative tool: an empirical analysis", publicerad i "European Journal on Criminal Policy and Research" 2017.

Matt Ashby hoppas också få presentera på färska rön om varför kameror i vissa brottsutredningar inte varit till någon god hjälp och hur rätt beslut vid design och underhåll av kamerasystemet kan skapa förutsättningar för effektivare kamerabevakning.

Talare: Matt Ashby, lektor i brottsvetenskap, UCL Department of Security and Crime Science.

10:40

Paus

11:00

Så arbetar polisens forensiker med ansiktsigenkänning och automatisk bildanalys

Idag förfogar polisen över olika typer av expertis som arbetar med kamerateknik på olika sätt. I den här programpunkten presenterar Elisabet Leitet, projektledare vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) hur man jobbar med ansiktsigenkänning och sökningar mot signalementsregistret. Från NFC kommer också Philip Engström som ska prata om en annan metod som nyligen implementerats, automatisk bildanalys.

Talare: Elisabet Leitet, projektledare vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Philip Engström, forsknings- och utvecklingskoordinator på NFC

Elisabet Leitet
Elisabet Leitet
Philip Engström
Philip Engström

11:40

Lunch

12:40

Kaffe & mingel i utställningen

13:00

Finns det någon terrorberedskap på våra idrottsarenor?

Säkerhetsåtgärder för att komma åt huliganism på och kring idrottsarenor hör vi ofta talas om. Men hur är det med beredskapen mot terroraktioner? Vad gör idrotten för att förebygga terrorattentat på arenorna? Vad kan göras?

Riksidrottsförbundets säkerhetschef Lena Sahlin ska berätta om ett påbörjat utbildningsprojekt kring terrorberedskap hos idrottsföreningar och arrangörer. Det bedrivs tillsammans med polisen och MSB som på uppdrag av regeringen tagit initiativ till projektet.

Talare: Lena Sahlin, säkerhetschef, Riksidrottsförbundet.

13:40

Hur jobbar ett trygghetsborgarråd och hur blir Stockholm tryggare?

Erik Slottner (KD) är något så ovanligt som ett trygghetsborgarråd. På #Trygghetnu ska han berätta om vad denna roll innebär och hur Stockholm arbetar med ordningsvakter och fysiska trygghetsinvesteringar i stadsmiljön för att skapa ökad säkerhet och trygghet.

Talare: Erik Slottner, trygghetsborgarråd, Stockholms stad.

14:10

Paus

14:30

Hur kan SL:s kamerors stoppa människor från spåröverträdelser?

SL:s kameraexpert Arne Grundberg redovisar erfarenheterna av SL:s utvecklingsarbete kring kameratekniken för att larma om oönskade spårbeträdelser i tunnelbanan.

Talare: Arne Grundberg, förvaltningsledare kamerasystem på Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting.

15:10

Branschorganisationerna om brottsbekämpning kontra integritetsskydd

Säkerhetsföretagens branschchef Li Jansson och Säkerhetsbranschens vd Jeanette Lesslie Wikström diskuterar behovet av effektiv brottsbekämpning kontra integritetsskydd – hur ser framtiden ut och hur kommer den påverka den privata sektorn och dess aktörer.

Talare: Li Jansson, branschchef, Säkerhetsföretagen och Jeanette Lesslie Wikström, vd, Säkerhetsbranschen.

Li Jansson
Li Jansson
Jeanette Lesslie Wikström
Jeanette Lesslie Wikström

Avslutning med mingel i baren

Alla deltagare är efter programtidens slut välkomna till mingel som sponsras av Exertis Corepixel / Bosch Security.

Med reservation för eventuella förändringar i programmet.

Tid:

20 april 2023, kl. 08.30–15.30 ca.

Plats:

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, T-bana Skanstull.

Deltagaravgift:

2 350 kr (exkl. moms). I priset ingår lunch samt fika.

Arrangörer:
SecurityUser.comSNOS - Säkerhet för Näringsliv och Samhälle
Sponsorer:
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng