#TRYGGHETNU – programmet


Trygghet nu logo


Programmet nedan gäller 2024 års konferens som redan genomförts.

Polisens kameror, integritetsvänlig teknik och handelns brottsutsatthet

#Trygghetnu är den årligt återkommande heldagskonferensen med fokus på brottsbekämpande metoder och teknik som ska balanseras mot behovet av integritetsskydd. I år äger eventet rum på Clarion Stockholm Hotel den 25 april.

Här är några anledningar till att delta på årets #Trygghetnu:

Ta reda på vilka olika sätt som kamerabevakning har att göra med rättssäkerhet, enligt kameraforskaren Markus Lahtinen.

Lär av forskningen om polisinsatsers och säkerhetskamerors effekt på brottslighet, baserat på en ny rapport av nationalekonomen Mikael Priks.

Lyssna på chefen för Stockholmspolisens kamerabevakning som ska tala om teknikbehovet i det brottsbekämpande arbetet.

Missa inte heller när företrädare för IMY och säkerhetsbranschens teknikföretag diskuterar och demonstrerar integritetsvänlig teknik.

Hör Svensk Handels säkerhetschef berätta om butikernas utsatthet när det gäller brottslighet och vad som behöver göras för att komma till rätta med den.

Möt Avanzas förra vd, som lät hundar spåra droger på nätbankens kontor. Är drogkontroll en trygghets- och arbetsmiljöåtgärd eller ett integritetsintrång?


Program

08:00

Registrering, frukost & mingel

Välkommen till frukost och mingel i åhörarsalen där också sponsorernas miniutställning finns.

09:10

Introduktion

Lennart Alexandrie, generalsekreterare på tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), ger en kort sammanfattning av idén bakom innehållet på årets #Trygghetnu-konferens.

09:15

Rättssäkerhet, brottsbekämpning och integritetsskydd

Markus Lahtinen, årets moderator för #Trygghetnu, inleder kortfattat programmet med att göra en personlig redogörelse kring rättssäkerhet – hur den kan kopplas till brottsbekämpande metoder och tekniklösningar samt behovet av balansering mot människors rätt till skydd av den personliga integriteten.

Talare: Markus Lahtinen, universitetsadjunkt i informatik på Ekonomihögskolan och kameraforskare vid Lunds universitet.

09:30

Så påverkar polisinsatser och kamerabevakning brottsligheten

Som författare av rapporten 'Hur påverkar polisinsatser och övervakningskameror brottslighet?' ger nationalekonomen Mikael Priks en inblick i vilka brottspreventiva effekter polisinsatser och kamerabevakning har.

Talare: Mikael Priks, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet.

10:05

Integritetsvänlig teknik – vad är det i en juridisk kontext?

Sedan GDPR infördes har utvecklingen av integritetsvänliga tekniklösningar tagit fart. Men hur integritetsvänliga är de i en juridisk kontext? Vad krävs för att säkerhetsteknik ska leva upp till den lagstiftning som ska skydda människors integritet? Det ska Jenny Bård, enhetschef på IMY, ta upp i den här programpunkten.

Vidare ska Måns Lysén, berätta om IMY-pilotprojektet ”Trygghetsmätning i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik”. Projektet grundades i Trafikkontorets önskan att använda lidar-sensorer. Detta för att på ett systematiserat sätt ta fram data som ger en lägesbild över vilka grupper som uppehåller sig på en viss plats, och utifrån planera och vidta trygghetsskapande åtgärder på platser där kvinnor och barn är underrepresenterade. Vad blev utfallet?

Talare:Jenny Bård, enhetschef på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Måns Lysén, jurist på IMY.

Jenny Bård
Jenny Bård
Måns Lysén
Måns Lysén

10:45

Paus med fika

11:00

Branschperspektiv – exempel på integritetsvänlig teknik

Säkerhetskameror med anonymiserad bildåtergivning, värmekamerabilder, radar och lidardetektion framhålls som goda exempel på integritetsvänlig brottsbekämpande teknik. Biometrisk passerkontroll baserad på metadata och som kräver användarnas samtycke är ännu ett exempel på teknik som på senare år framhållits som integritetsvänlig från branschhåll.

Vad är syftet med tekniken och på vilket sätt är den integritetsvänlig? I panelen finns representanter från olika teknikbolag som ska demonstrera olika exempel på integritetsvänlig teknik.

Paneldeltagare:Johan Elliott, Bosch Security, Kenneth Nyström, Securify, Thomas Fernström, Exertis Security, Gustav Norvik, Securitas Technology, Kristina Madolova, Axis Communications och Sarandis Kalogeropoulos, Precise Biometrics.

Johan Elliott
Johan Elliott
Kenneth Nyström
Kenneth Nyström
Thomas Fernström
Thomas Fernström
Gustav Norvik
Gustav Norvik
Kristina Madolova
Kristina Madolova
Sarandis Kalogeropoulos
Sarandis Kalogeropoulos

12:00

Lunch

12:45

Kaffe och mingel med sponsorerna

13:10

Paneldiskussion om integritetsvänlig teknik

IMY:s Jenny Bård och Måns Lysén för en diskussion med branschrepresentanterna i panelen från föregående programpunkt om de olika exemplen på integritetsvänlig teknik. Hur ser myndigheten på dessa lösningar? Behöver de utvecklas vidare? Hur ser säkerhetsbranschens representanter på lagtolkningen?

14:00

Handelns brottsutsatthet – vad görs och vad behöver göras?

Handeln är en av näringslivets mest brottsutsatta sektorer. Enligt Svensk Handel stjäls det för 8,5 miljarder kronor per år i svenska butiker som lägger 11 miljarder på brottsförebyggande åtgärder. Det betyder att handelns kostnader för brott uppgår till totalt 19,5 miljarder kronor. Hur ser brottsutsattheten ut och hur har den utvecklats? Vad behöver göras och vilka verktyg saknas för att förbättra situationen? Vilken effekt har tillträdesförbudet som infördes 2021 haft? Används det? Hur upplevs det av personalen och kunderna?

Det är några frågor som Svensk Handels säkerhetschef Nina Jelver kommer att beröra i sin presentation.

Talare: Nina Jelver, säkerhetschef, Svensk Handel.

14:30

Fika med kaffe

14:45

Syftet med polisens utökade kamerabevakning och teknikbehov

Polisen får tillgång till allt fler säkerhetskameror. Mellan 2021 och 2023 ökade antalet fasta kameror från 420 enheter till 859 enheter. Därutöver fanns 880 mobila kameror. Det innebär att det totalt fanns 1 739 kameror i polisens drift 2023. Regeringen vill nu utöka polisen möjligheter att använda kamerabevakning och målbilden är att det ska finnas 2500 kameror i slutet av 2024.

I den här programpunkten berör Stefan Singman behovet och syftena med polisens kamerabevakning. Han tar också upp hur polisen arbetar praktiskt med sina integritets- och behovsöverväganden och hur polisen ser på användning av AI och ansiktsigenkänning.

Talare: Stefan Singman, poliskommissarie och chef för Stockholmspolisens kamerabevakning.

15:15

Drogfri arbetsmiljö – en trygghetsfråga

När Aftonbladet lät söka och fann knarkspår på riksdagens toaletter blev det stor medial uppmärksamhet. Det blev det också när nätbanken Avanzas tidigare VD Rikard Josefson 2021 lät hundar söka igenom företagets kontor efter narkotika. På scenen intervjuas han av moderatorn Markus Lahtinen. Vad motiverade hans åtgärder? Hur var utfallet och vilka var reaktionerna?

Rikard Josefson ska också berätta om hur han ser på arbetet med trygghet på arbetsplatsen och hur omfattande kontroller som medarbetare och anställda ska acceptera.

Talare: Rikard Josefson, rådgivare och före detta vd för Avanza Bank.

15:55

Avslutning

Markus Lahtinen summerar dagen.

16:00

Mingel i baren

Alla deltagare är välkomna till mingel i baren som sponsras av Exertis Security.

Med reservation för eventuella förändringar i programmet.

Tid:

25 april 2024, kl. 08.00–16.00 ca.

Plats:

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, T-bana Skanstull.

Deltagaravgift:

2 490 kr (exkl. moms). I priset ingår frukost, lunch samt fika.

calendar_add_on Lägg till #TrygghetNu i kalendern


Arrangörer:
SecurityUser.comSNOS - Säkerhet för Näringsliv och Samhälle
Sponsorer:
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng