#TRYGGHETNU – programmet


Trygghet nu logo

Så kan brottsbekämpning och integritetsutmaningar lösas

#Trygghetnu är en heldagskonferens som arrangeras den 20 april 2023 på Clarion Hotel Stockholm. Den handlar om hur vi kan skapa ett tryggare samhälle via effektiv brottsbekämpning som balanseras mot behovet av skydd av den personliga integriteten.

Hur effektiv är kameraövervakning i brottsutredningar och som bevis i domstolar? Hur lyckades New York minska brottsligheten och öka tryggheten i kollektivtrafiken? Hur kan svenska myndigheter samverka och utbyta information för att exempelvis bekämpa välfärdsbrott? Vilka erfarenheter har vi av de fem år som gått sedan GDPR infördes? Hur ser gängkriminaliteten ut och hur ska polisen komma åt den? Hur ser enskilda poliser på regeringens förslag på brottsbekämpande åtgärder? Hur säkras gemensamhetsutrymmen i ett bostadsområde utan att boende upplever intrång i den privata sfären?
Detta och mycket mer kommer årets #Trygghetnu att handla om.

Program


08:00

Registrering, frukost & mingel

I åhörarsalen där också sponsorer finns på plats i den lilla mini-utställningen.

09:10

Välkommen

Kristina Axén Olin och Lennart Alexandrie, ordförande respektive generalsekreterare på tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (Snos), önskar alla välkomna och redogör för vad dagen har att bjuda samt presenterar moderatorn.

Kristina Axén Olin
Kristina Axén Olin
Lennart Alexandrie
Lennart Alexandrie

09:15

Inledning: Hur har balanseringen av intressena för brottsbekämpande teknik och integritetsskyddsbehov förändrats genom åren?

Markus Lahtinen, moderator för #Trygghetnu, inleder kortfattat programmet med att göra en personlig redogörelse för hur balansen mellan brottsbekämpande tekniklösningar och integritetsskyddsbehov har förskjutits den senaste tioårsperioden.

Talare: Markus Lahtinen, universitetsadjunkt i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

09:30

Fem år med GDPR – milstolpar och förbättringsmöjligheter

Det har gått fem år sedan GDPR infördes. Med anledning av det ska IMY delta med en presentation av sina erfarenheter och sin framtidssyn när det gäller tillämpningen av lagen.

Andrea Amft, analytiker inom integritets- och dataskyddsområdet samt Jenny Bård jurist och teamledare för IMY:s kamerabevakningsgrupp kommer sålunda delge sina reflektioner baserat på erfarenheter av GDPR-lagens första fem år i sin presentation.

Talare: Andrea Amft, analytiker inom integritets- och dataskyddsområdet och Jenny Bård, jurist och teamledare för IMY:s kamerabevakningsgrupp.

Andrea Amft
Andrea Amft
Jenny Bård
Jenny Bård

10:10

Paus med fika

10:25

Så lyckades New York minska brottsligheten i kollektivtrafiken

I fyra decennier har Joseph arbetat med trygghet och säkerhet i New York City – både som polis (NYPD) och nu som trygghetssamordnare för stadens omfattande kollektivtrafik.

Joseph Nugent kommer att berätta om det framgångsrika arbetet för att minska brottsligheten i kollektivtrafiken, som bland annat innebar en enorm satsning på säkerhetskameror. Men framför allt kommer han berätta om hur ett samspel mellan teknik, personal och resenärer skapades och blev nyckeln till den stärkta tryggheten för resenärerna.

Talare: Joseph Nugent, Police Liaison at New York City Transit.

11:05

Så ska gängkriminaliteten bekämpas – om utmaningar och möjligheter

Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef i Region Mitt ska ge aktuell lägesbild om polisens arbete och utmaningar i en tid där gängkriminaliteten nått nya skrämmande nivåer.

Hur ska gängkriminaliteten bekämpas och hur ska andra brott hinnas med? Vad kan regeringens och Tidöavtalets satsningar mot brottsligheten innebära för polisen?

Talare: Jale Polarevius, polismästare och underrättelsechef, Region Mitt.

11:45

Lunch

12:30

Kaffe och mingel med sponsorerna

13:00

Gemensam trygghet och personlig integritet i praktiken – ett kommunalt bostadsbolagsperspektiv

Bostadsområden och vårdinrättningar är de miljöer där allmänheten är särskilt måna om skydd mot integritetsintrång.

Vilka är utmaningarna och avvägningarna som kommunala bostadsbolag ställs inför när det gäller att hitta en balansgång mellan behovet av ett privatliv och ambitionen att skapa gemensamma säkra och trygga boendemiljöer för hyresgästerna? Hur kan kamerabevakning tillämpas och få acceptans? Det är några av frågorna som Maria Deronius och Krister Bergh från Svenska Bostäder ska besvara.

Talare: Maria Deronius, säkerhetschef, Stockholmshem och Krister Bergh, säkerhetsstrateg, Svenska Bostäder.

Maria Deronius
Maria Deronius
Krister Bergh
Krister Bergh

13:40

Så kan samverkan mellan offentliga aktörer bidra till brottsprevention och trygghet

Att Anna Flink kommer att fokusera på samverkan mellan offentliga aktörer och hur det kan bidra till brottsprevention och trygghet faller sig naturligt. Innan hon i december hoppade på jobbet som välfärdsstrateg i Kalmar kommun, var hon säkerhetschef och säkerhetsskyddschef i Södertälje kommun och det är huvudsakligen utifrån de erfarenheterna som hon kommer tala om hur man med en fungerande samverkan mellan olika samhällsaktörer kan skapas och öka tryggheten i kommuner.

Talare: Anna Flink, välfärdsstrateg, Kalmar kommun.

14:20

Paus med fika

14:35

Åklagarperspektiv – hur tungt väger bilder från säkerhetskameror i domstolen?

Kameratekniken är idag ett etablerat verktyg för att upptäcka och dokumentera brottshändelser. Men vilken betydelse har inspelade bilder från kameror i det rättsliga efterspelet?

Chefsåklagare Per-Erik Rinsell från Åklagarkammaren i Borås redovisar sina erfarenheter av användande av bilder från säkerhetskameror som bevismaterial. Hur har utvecklingen sett ut, har bildmaterial blivit en viktigare beviskälla än tidigare? Vilken betydelse har bildmaterialet i domstolar? Vilket bevisvärde har kamerabilder gentemot andra beviskällor? Vilka svårigheter finns det att arbeta med bildmaterial?

Talare: Per-Erik Rinsell, chefsåklagare, Åklagarkammaren i Borås.

15:15

Hur ser enskilda poliser på politikernas förslag på brottsbekämpande åtgärder?

Innan valet 2022 bad Polisförbundet sina medlemmar rangordna politikernas förslag för förstärkt brottsbekämpning. Närmare 1500 poliser deltog i studien och utfallet visar att samstämmigheten mellan politikernas förslag inte alltid går hand i hand med polisers samlade erfarenheter. Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow presenterar och kommenterar resultatet av studien.

I linje med temat för hela konferensen kommer även dimensioner som rör samhällets syn på omfattningen av förslagens ingrepp i den personliga integriteten belysas.

Talare: Katharina von Sydow, ordförande för Polisförbundet.

15:55

Avslutning

Moderatorn Markus Lahtinen sammanfattar avslutningsvis i korthet vilka konklusioner som kan dras av konferensens anföranden under dagen.

16:00

Avslutning med mingel i baren

Alla deltagare är efter programtidens slut välkomna till mingel som sponsras av Exertis Security.

Ytterligare programpunkter kan tillkomma.
 
Med reservation för eventuella förändringar i programmet.

Tid:

20 april 2023, kl. 08.00–16.00 ca.

Plats:

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, T-bana Skanstull.

Deltagaravgift:

2 350 kr (exkl. moms). I priset ingår frukost, lunch samt fika.

calendar_add_on Lägg till #TrygghetNu i kalendern

Boka ditt deltagande här

Arrangörer:
SecurityUser.comSNOS - Säkerhet för Näringsliv och Samhälle
Sponsorer:
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng