2022-03-22

Stockholms ordningsvakter gör allt fler trygghetsinsatser

Ordningsvakterna i Stockholm rapporterade i fjol in närmare 160 000 trygghetsinsatser, vilket är en ökning med drygt 40 000 insatser från 2020.

Stockholms stads kommunalt anlitade ordningsvakter genomförde 158 146 trygghetsinsatser under fjolåret. Det motsvarar 433 insatser om dagen.
– Statistiken visar vilket omfattande arbete de gör för tryggheten i staden, säger Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Ordningsvakterna rapporterade i fjol in närmare 160 000 trygghetsinsatser, vilket är en ökning med drygt 40 000 insatser från 2020. Utöver patrullering och medverkan till allmän ordning, märks också vägledning och service till allmänheten, olika samverkansinsatser, assistans vid sjukdomsfall samt förebyggande och förhindrade åtgärder mot brott och ordningsstörningar.

  Det är oerhört viktiga insatser ordningsvakterna gör för tryggheten i Stockholm och sammanställningen som nu presenteras visar på hur omfattande deras arbete är. Vi vet sedan tidigare att ordningsvakternas blotta närvaro har en trygghetsskapande och  preventiv  effekt. Men vi ser också i statistiken att de stod för över 12 000 förhindrade och förebyggande insatser mot brott och ordningsstörningar, säger Erik Slottner (KD). 

Antalet patrullerande ordningsvakter i stadens regi har sedan 2018 ökat från 18 till över 180 stycken. I år förstärkts projektet med ytterligare sex miljoner kronor och totalt kommer 101 miljoner kronor att läggas på ordningsvakternas arbete 2022. Samtidigt ansöker staden regelbundet till polisen om fler tillståndsgivna platser för ordningsvakterna att verka på.

  Synligheten av uniformerad personal på  våra gator och torg är  viktig för människors trygghet, men också för att avlasta polisen och frigöra resurser för dem i deras arbete, avslutar Erik Slottner.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng