2023-04-14

Mer pengar till Säkerhetspolisen och Kriminalvården

Regeringen avsätter 50 miljoner kronor till Säkerhetspolisen för att förmågan att möta hot mot den inre säkerheten behöver stärkas. Samtidigt avsätts 300 miljoner kronor till Kriminalvården i vårändringsbudgeten. 

Sverige angrips både direkt och indirekt av andra stater på en bredd av områden; underrättelseinhämtning, cyberangrepp, desinformation och andra former av påtryckningar, påverkanskampanjer och fysiska angrepp. Sverige står i ökat fokus från våldsbejakande islamism och den senaste tidens händelseutveckling har bidragit till ett ökat attentatshot mot Sverige och svenska intressen, menar regeringen. Arbetet med att reducera hot och sårbarheter behöver stärkas och regeringen föreslår därför att Säkerhetspolisen tillförs 50 miljoner kronor i vårändringsbudgeten.

Regeringen föreslår också att Kriminalvården får 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten och hänvisar till att beläggningen i häkten och anstalter är ansträngd och att den påbörjade utbyggnaden måste fortsätta med full kraft.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng