2022-04-09

Ökat engagemang för beredskap till följd av kriget

Rysslands invasion av Ukraina har gjort att många känner ett ökat ansvar för Sveriges beredskap. Samtidigt behöver informationen om hur det säkerhetspolitiska läget kan påverka människor bli bättre, särskilt på lokal nivå, menar MSB.

En knapp vecka efter den ryska invasionen den 24 februari i åt, lät MSB företaget Attityd genomföra en enkätundersökning för att få en bild av hur händelsen påverkar allmänhetens syn på beredskap. Resultatet visar att hälften av de svarande känner ett ökat engagemang och ansvar för Sveriges beredskap till följd av kriget. Drygt hälften känner ett större ansvar för sin egen och sina näras beredskap. 57 procent tycker att det har blivit viktigare med hemberedskap.

– Det har kommit många signaler på att engagemanget för Sveriges beredskap har ökat hos allmänheten. Exempelvis har de frivilliga försvarsorganisationerna fått mellan 8 000 och 10 000 nya medlemmar på bara några veckor. Det motsvarar vad de normalt får under ett helt år, säger Christina Andersson, riskkommunikatör på MSB.

I samband med den ryska invasionen ökade informationsbehovet och intresset för frågor om säkerhet och beredskap hos allmänheten kraftigt. Antalet frågor till MSB, om inte minst skyddsrum, liksom beställning och nedladdning av broschyren Om krisen eller kriget kommer ökade med flera tusen procent, jämfört med under ett normalläge. I enkäten får också broschyren ett högt betyg för sitt innehåll.

Cirka 40 procent av respondenterna tycker att det finns tillräckligt med information om hur det försämrade säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina påverkar Sverige och om hur man själv kan agera. 46 respektive 47 procent anser att MSB och Försvarsmakten har tillräckligt relevant information. Motsvarande siffra för kommunerna är endast 13 procent. 53 procent tycker att den lokala informationen är dålig eller mycket dålig.

– Att jobba med kommunikation i ett osäkert läge är viktigt, även om man själv som aktör inte sitter med all kunskap. Det är bättre att vara så öppen det går och tydlig med att läget är oförutsägbart. Det kommer de allra flesta att acceptera. Det är snarare bristen på information som kan skapa oro och misstro, säger Christina Andersson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng