2022-12-26

Kristina Axén Olin: ”Ljuspunkter som ger hopp inför det nya året”

Kristina Axén Olin, ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

I årets sista utgåva (4/2022) av tidningen Securityuser har Kristina Axén Olin, ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), reflekterat över den tid vi lever i och sina förhoppningar inför kommande år. Här är artikeln i sin helhet.

Tiden kring jul brukar vara en glädjens tid med glada vuxna och barn som umgås, äter festligt och njuter av gemensamma högtider. Så känns det inte riktigt i år när flera utmaningar påverkar oss alla samtidigt. Alla oroas vi över Ryssland och Putin, vad kan bli nästa drag?

Miljontals människor i Ukraina lever utan värme och el och kommer inte att kunna fira jul som vi andra. Elpriser och till och med elbrist i Sverige gör att familjer undrar över hur vintern kommer att bli och om pengarna kommer att räcka. Mot den bakgrunden är det extra viktigt att tänka positivt och släppa det man inte kan påverka, men försöka göra något åt det som man kan. Och onekligen har vi utmaningar i Sverige, exempelvis kring brottsligheten. Men det finns ljuspunkter som ger hopp inför det nya året.

Ett positivt exempel är att så många nugår samman för att bekämpa välfärdsbrotten, som årligen kostar samhället enorma resurser. Varje år beräknas 18 miljarder betalas ut felaktigt i olika utbetalningar där organiserad brottslighet beräknas stå för 84 procent av summan. Det betyder att 15 miljarder årligen går till kriminella istället för till de som behöver samhällets stöd, exempelvis sjukförsäkrade,sjuka, pensionärer, funktionsnedsatta och barn. Detta hotar hela välfärdsstaten och i förlängningen människors vilja att betala skatt.

Regeringen har nu beslutat att Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten ska få tillgång till vissa inkomstuppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas via en elektronisk fråga-svarstjänst för att göra det enklare att hitta tillgångar och misstänkta personer.

Sju statliga myndigheter går också samman i en informationskampanj för att engagera allmänheten i kampen mot arbetslivskriminalitet. Detta för att komma till rätta med företag eller organisationer som medvetet bryter mot lagar omedverkar till att människor utnyttjas, att företag inte kan konkurrera på lika villkor och att våra skattepengar går till kriminell verksamhet. Arbetsmiljöverket samordnar och Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket deltar.

Regeringen har i budgetförslaget för 2023 ökat pengarna till Rättsväsendet med 5 miljarder kronor. Det pågår nu flera utredningar kring olika områden i syfte att minska kriminaliteten i Sverige och öka människors trygghet. Myndigheter går samman och delar information med varandra på ett helt annat sätt en tidigare så förhoppningsvis kommer effekter att ses redan under våren.

Justitiedepartementet behandlar nu en utredning och remissvar angående Ordningsvaktsutredningen. Många förslag är efterlängtade i branschen eftersom nuvarande lagstiftning skrevs för 40 år sedan och handlade om att reglera dansbanevakter. Utredningen föreslår en modernisering till den verklighet vi har idag där många kommuner exempelvis, i brist på poliser, använder ordningsvakter betydligt mer frekvent än tidigare och vill anlita ännu fler i trygghetsarbetet. Därför behöver både lagen och utbildningen förändras. Ett av förslagen i utredningen är att förändra kravet i bevakningslagen så att en del anställda ska undantas från att säkerhetsprövas. Det förslaget har mött kritik från Säkerhetsföretagen som vill att kraven fortsatt ska gälla alla anställda. Vi får se hur slutgiltigt förslag kommer att bli.

Helt klart är att det kommer att presenteras många förändringar av regler och lagar framöver för att öka tryggheten och minska kriminaliteten, något vi alla önskar. Min förhoppning är också självfallet att kriget i Ukraina snart tar slut, att elpriset och inflationen går ner och att människor kan få känna julefrid, glädje och hopp inför ett nytt år!Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng