2023-06-18

Förstärkt säkerhet vid Migrationsverkets förvar

Regeringen har beslutat att Migrationsverket ska få tillgång till uppgifter ur belastnings- och misstankeregistret inför anställning eller anlitande av personal inom förvarsverksamheten.

Migrationsverket har kommit in till regeringen med en hemställan om att myndigheten ska få inhämta uppgifter ur belastnings- och misstankeregistret inför anställning eller anlitande av personal inom förvarsverksamheten. Arbetet inom Migrationsverkets förvarsverksamhet involverar många risk- och säkerhetsbedömningar, vilket innebär att det är särskilt viktigt att den som anställs eller anlitas inom verksamheten är lämplig för uppgiften. Myndigheten har ett behov av att kunna skapa sig en god bild av personen under rekryteringsprocessen. Regeringen har därför beslutat om förordningsändringar som innebär att Migrationsverket ska få möjlighet att inhämta uppgifter ur belastnings- och misstankeregistret inför anställning eller anlitande av personal inom förvarsverksamheten.

– Det är mycket viktigt att Migrationsverket kan upprätthålla hög säkerhet inom förvarsverksamheten. Ändringarna som nu görs är en viktig del i det arbetet, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 augusti 2023. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng