2018-09-22

Det upptäckande perimeterskyddet – marknad som växer med 15 procent

Allt fler teknologier används för att stärka det upptäckande perimeterskyddet. På bilden syns en radar från amerikanska Spotter RF.

Marketandmarkets senaste rapport om den globala marknaden för intrångsdetekterande perimeterskydd visar på en tillväxt från 10,73 miljarder dollar år 2018 till 21,75 miljarder dollar år 2023.
Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 15,2 procent.

Tillväxten kan enligt marknadsanalysföretaget kopplas till det ökande antalet installationer av videoövervakningssystem och ökad efterfrågan på fjärråtkomst genom molnet och trådlös teknik.

Den del inom marknaden för intrångdetektering i perimeterskyddet som förväntas visa den högsta tillväxten under prognosperioden är segmentet för öppna områden. System för detektering av intrång på öppna områden är utrustade med volymetriska sensorer som mikrovågor, aktiv IR (infraröd), passiv IR, radar och akustiska sensorer. Dessa sensorer täcker vanligtvis stora områden och erbjuder volymetriskt skydd genom att upptäcka inkräktarens rörelser inom det skyddade utrymmet.

Segmentet små och medelstora företag förväntas växa med högre genomsnittlig årlig tillväxttakt fram till 2023 jämfört med större företag. Kostnadseffektivitet är viktigt för små och medelstora företag eftersom de har begränsade budgetar. Därför står de inför en mer kritisk situation resursmässigt jämfört med stora företag och behöver förbättrade metoder för att säkra gränser eller kritisk infrastruktur. Implementering av system för perimeterskydd förväntas ge ökade intäkter, bättre resultat och förbättrad affärseffektivitet för små och medelstora företag.

Nordamerika är den region som förväntas gå i bräschen för marknaden för intrångsdetekte- ringssystem under 2018. Tillväxten i Nordamerika kan bero på den starka närvaron av flera nyckelaktörer, såsom Johnson Controls, Anixter, Rbtec Perimeter Security Systems och Flir Systems, menar Marketandmarkets.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng