2019-11-04

Allt färre stölder av bildelar

Under de tre första kvartalen 2019 har antalet stölder av reservdelar minskat i landet jämfört med samma period 2018. Det visar den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst.

Antalet stölder av bildelar började minska i landet under 2018 och under 2019 har trenden hållit i sig, i alla fall fram till augusti. I september syns dock viss ökning av antalet stölder.

Under de tre första kvartalen 2019 har 1190 stölder av bildelar inträffat vilket kan jämföras med 1793 stölder under samma period 2018. Under september månad 2019 syns dock en viss ökning av stölderna. Då har 171 stölder av bildelar inträffat vilket kan jämföras med 160 stölder under samma period 2018.

Flest stölder äger rum i storstadsområdena och under 2019 har 516 stölder inträffat i Stockholms län, 324 stölder i Skåne län och 138 stölder i Västra Götalands län.

BMW står för en mycket hög procent av de drabbade fabrikaten. Av de 1190 stölderna är 741 stölder (62 procent) från BMW bilar.

Källa: Larmtjänst


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng