2023-12-22

Schneider Electric och SBSC lanserar brandsäkerhetsutbildning

Schneider Electric, global ledare inom energihantering och automation, går i spetsen för att påskynda kompetensförsörjningen inom brand- och säkerhetsområdet genom att lansera ett utbildningsprogram för sina anställda tillsammans med Svenska Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC).

Brandsäkerhetsbranschen är hårt reglerad, som i många andra yrken råder brist på utbildad kompetens inom området. Genom den gemensamma satsningen önskar Schneider Electric och SBSC skapa förutsättningar för personer, med elbakgrund, it-tekniker, programmerare eller nyutexaminerade inom dessa områden, att utbilda sig och göra en karriär som brandlarmstekniker på Schneider Electric i Sverige. Utbildningen kommer att finnas tillgänglig med start i januari 2024.

– I dagsläget ställs höga krav på företag inom brandsäkerhetsbranschen. Schneider Electric, tillsammans med SBSC, har tagit initiativ till ett utbildningsprogram, som innebär att utbildningsdeltagare får ett intyg efter avslutad examination och kontrollprov, förklarar Rasmus Wingren, Sakkunnig Brandlarm på Schneider Electric.

Etablera en utbildningsstandard

Syftet är att etablera en ny utbildningsstandard för företag i branschen, säkerställa ökad kompetensförsörjning i branschen och samtidigt uppmuntra fler företag att ansluta sig till detta initiativ, säger Hanna Oredsson Business Manager Fire & Security på Schneider Electric Sverige.

– Den långsiktiga ambitionen är att fler företag ska kunna följa detta initiativ för att främja kompetensbehovet inom branschen.

Välkomnar fler företag

Mårten Wallén, VD på SBSC, menar att samarbetet med Schneider, är ett led i SBSC:s ambition att stötta och transformera branschen.

– Det råder en stor brist på personal och en låg tillväxt av personer som kommer in utifrån. Genom att erbjuda en teknisk plattform i kombination med vår djupa kunskap inom kompetensutveckling inom brandsäkerhet, kommer certifieringen att underlätta och uppmuntra företag att rekrytera personer som för närvarande befinner sig utanför branschen, säger han.

– Målet är att ett oberoende intyg ska bli en naturlig del av utbildningsplanen för företag som inleder ett samarbete med oss, förtydligar Louise Berg, ansvarig för personcertifiering på SBSC, som meddelar att hon gärna ser att fler företag, som är intresserade av att inleda ett liknande samarbete med SBSC, kontaktar SBSC.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng