Företagsinformation
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC)
Tegeluddsvägen 100
115 87 Stockholm
Sweden
E-post: info@sbsc.se
Webb: www.sbsc.se
Tel: +46 8 409 536 00

Om företaget

  • Brand- och säkerhetscertifieringar
  • Företagscertifiering
  • Personcertifiering
  • Produktcertifiering
  • Systemcertifiering -ledning, kvalitet, arbetsmiljö

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) är ett ackrediterat certifieringsorgan som certifierar företag, personer, produkter och system inom brand- och säkerhetsområdet.

Med en unik branschkompetens bidrar vår personal till en hög kvalitet på våra kunders tjänster och produkter. Genom att aktivt sprida kunskap om certifiering till såväl kravställare, upphandlare som slutkunder skapar vi mervärde för våra kunder.

SBSC bildades 1997. Företaget ägs av Brandskyddsföreningen Sverige tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen. Genom att erbjuda certifiering mot de normer Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen utfärdar inom brand- respektive säkerhetsområdet, är SBSC en del i visionen om ett brandsäkrare Sverige och ett tryggare samhälle.

Produktområden

Certifiering
Personcertifiering
Företagscertifiering
Systemcertifiering
Produktcertifiering
Brand- och säkerhetscertifieringar

Nyheter

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng