2021-09-28

Ny certifiering för IoT-produkter

Mårten Wallén, vd för SBSC.

Svensk Brand- och Säkerhetcertifiering (SBSC) meddelar nu att man kan erbjuda certifiering av uppkopplade enheter och datainsamlande sensorer. Certifieringen sker enligt normen SSF 1120 med grund i standarden ETSI EN 303 645.

Behovet av att erbjuda konsumenter, försäkringsbolag, myndigheter och andra kravställare ett enkelt sätt att bedöma säkerhetsegenskaper hos IoT-produkter har funnits under en längre tid. En certifierad IoT-produkt visar bland annat att den uppfyller säkerhetskrav som säkerhetsuppdateringar, lagring av hemliga data, säker konfigurering, autentisering, skydd av personliga data och säker kommunikation.

Målet med SSF 1120 har varit att publicera en norm med relevanta krav på uppkopplade enheter som via provning och certifiering bidrar till en ökad säkerhet. Dessutom finns möjlighet till kvalitetsmärkning av certifierade produkter för att underlätta val av IoT-produkter för konsumenter och övriga användare eller kravställare.

– En certifiering enligt normen visar att produkten utöver detta även uppfyller de obligatoriska kraven enligt den europeiska standarden ETSI EN 303 645, säger Fredrik Backman, ansvarig för produktcertifiering vid SBSC.

Certifieringen kan därför användas för att intyga kravuppfyllnaden för den här typen av produkter inom hela EU där krav ställs enligt ETSI EN 303 645.

Normen är framtagen genom ett samarbete mellan SSF Stöldskyddsföreningen och F-Secure tillsammans med Axis, Assa Abloy, IKEA, Dormakaba, Dina Försäkringar, Parakey, Sensative, SBSC och Verisure.

– Vi ser nu hur det på olika håll i Europa börjar ställas krav på säkerhetsegenskaper hos IoT-produkter och de system de är uppkopplade till, även om utvecklingen när det gäller standardisering precis har påbörjats. I nuläget uppfattar vi att Norge med de norska försäkringsbolagen i spetsen är det land i vårt närområde som kommit längst i diskussionerna om hur man ska kravställa säkerheten för den här typen av produkter, säger Mårten Wallén, vd för SBSC.

I Norge är det dock inte produkter avsedda för konsumentmarknaden som diskuteras i första hand utan olika uppkopplade sensorer inom lantbruket, t.ex. sensorer för detektering av värme, rök, vatten eller andra typer av säkerhetsrelaterade funktioner, men där kraven enligt SSF 1120 är tillämpbara även för den typen av produkter.

SBSC kommer inledningsvis att acceptera provningsrapporter från laboratorier inom ramen för samarbetet inom EFSG (European Fire and Security Group) samt rapporter från de provningslabb som är godkända för provning enligt den internationellt erkända standarden Common Criteria.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng