2021-09-15

Enklare att certifiera sig till termograför

Nu öppnar SBSC upp för certifiering av termograförer i tre klasser enligt Brandskyddsföreningens uppdaterade norm "Termograför elanläggning, SBF 1031:3. ".

Den stora skillnaden i den nya normen är att man har delat in certifieringen i tre olika klasser som kräver olika teoretiska och praktiska erfarenheter. Två klasser gäller högspänning, men i den tredje klassen certifierar man sig mot lågspänning. Det innebär att betydligt fler personer kan bli certifierade termograförer.

– Tidigare omfattade certifikatet alla spänningsområden. Nu när certifikaten delas in i klasser kan certifiering ske inom det spänningsområde man verkar och har sin kunskap om. Indelning av klasser kommer att göra den mer relevant i alla typer av elanläggningar. Till exempel kan elinstallationsföretagen nu certifiera alla sina elinstallatörer, säger Mattias Hopkins, områdesansvarig på SBSC.-

– Vi är väldigt glada för publiceringen av den nya normen och tror att den kommer få stor spridning med resultat att den i större utsträckning kommer att användas som kravställning vid termografering, fortsätter Mattias.

– Att fler ska kunna certifiera sig som termograför och därmed kvalitetssäkra marknaden har även varit ett syfte med att revidera normen. Brandsskyddsföreningen vill öka kunskap och förståelse hos fastighetsägare, verksamhetsutövare och kravställare om hur eltermografering kan minska risken för driftavbrott och elbränder, kommenterar han vidare.

 Idag är 22 personer certifierade mot normen, vilket är alldeles för få med tanke på vilka fördelar det finns med termografering av elanläggningar, enligt Joakim Jonsson, expert på Brandskyddsföreningen.

– Det finns utrymme för många fler certifierade termograförer som kan vara med och skapa ett brandsäkrare Sverige, säger han.

– För att underlätta att fler certifierar sig erbjuder SBSC dessutom examinationer på flera orter. Förutom Stockholm kan man nu examinera sig i Malmö, Göteborg, Sundsvall, Jönköping, Gävle, Växjö och Umeå och ännu fler orter är på gång under hösten. Klass 1 är nu ansökningsbar och övriga klasser är det inom kort, skommenterar Joakim Jonsson avslutningsvis.

Fotnot: För mer info om certifieringen, klicka här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng