2020-07-15

Upprop för fältarbetare och kamerabevakning

Fältarbetarens roll i Eskilstuna måste utvecklas, inte avvecklas, menar kristdemokraterna Lotta Jonsson och Tony Meshko. Samverkansöverenskommelsen med polisen och kameraövervakning är två andra saker de argumenterar för som ska ge ökad trygghet.

I en debattartikel i Eskilstunakuriren ifrågasätter de två KD-politikerna varför fältarbetarna tas bort när kriminaliteten tar mer plats i samhället. ”Tar man inte tryggheten i våra prioriterade områden på allvar kommer hela Eskilstuna att bli en utsatt kommun i framtiden. De som begår brottsliga handlingar är ofta en liten grupp i samhället. Begår man små brott i ung ålder är risken stor att man fortsätter att begå fler och grövre brott i vuxen ålder”, skriver Lotta Jonsson och Tony Meshko.

De menar att särskilt prioriterade områden behöver akuta åtgärder för att få stopp på kriminalitet, våld, narkotika och andra brott. Kommunpoliser, och samverkansöverenskommelsen med polisen samt kameraövervakning är andra verktyg som de vill se för att öka tryggheten.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng