2019-03-05

Stor bredd på programmet till #TRYGGHETNU

Välmeriterade huvudtalare. Eric Piza, docent vid John Jay Collage of Criminal Justice (längst till vänster) och Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet (näst längst till vänster).

Den 3 april arrangeras #TRYGGHETNU 2019 på Clarion Stockholm Hotel. Bland talarna finna bland annat den amerikanska kriminologen och kamerabevakningsexperten Eric Piza, Internetstiftelsens säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder, finanslandstingsrådet Irene Svenonius och filosofen Torbjörn Tännsjö.

Fokus under #Trygghetnu är behovet att använda effektiva metoder för brottsbekämpning och huruvida de står i konflikt med rådande integritetslagstiftning. Kamerabevaking är ett exempel, men också annan teknik som samlar in personuppgifter i syfte att bekämpa brott omfattas av problematiken

Utöver talarna ovan medverkar även Säkerhetsbranschens VD Joakim Söderström, juristerna Nils Henckel och Jenny Bård på Datainspektionen, Johan Mangbo, kommissarie och kommunpolis Helsingborg, samt hovrättslagmannen Johan Sjöö, som genomfört regeringens utredning om att underlätta för kamerabevakning i kollektivtrafik och på flygplatser.

– Vi håller öppet för ytterligare någon talare som snart ger besked om sitt deltagande, säger Lennart Alexandrie, som är programansvarig för #Trygghetnu.

Huvudförfattare till Brå-rapport
Konferensen första keynote-talare är Eric Piza, som är docent vid John Jay Collage of Criminal Justice vid City University of New York. Han är inbjuden i egenskap av huvudförfattare till den rapport som Brå släppte förra året, som sammanställer all tidigare forskning om kamerabevakning. På #Trygghetnu ska han redogöra för rapportens slutsatser om säkerhetskamerors brottspreventiva effekt.

Övervakningsanhängare
Dagens andra keynote-talare är Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han kommer bland annat berätta om vad som fick honom att byta ståndpunkt från kraftfullt motstånd mot övervakningssamhället till anhängare av detsamma. Hur ser hans filosofiska grund ut för de ställningstaganden där han argumenterar för ”total genomsiktlighet av medborgarnas liv”.

– Jag tror Torbjörn Tännsjös programpunkt kommer fungera som en perfekt intellektuell stretching för alla åhörare. Det blir en utmärkt avslutning på konferensen, säger Lennart Alexandrie.

För deltagaranmälan eller mer information om #Trygghetnu, klicka här.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng