2012-01-17

Svensk Handel: Lag eliminerar inte rånrisk

Handeln ska vara trygg och för vissa butiker är slutna kontanthanteringssystem ett bra hjälpmedel. Det skriver Svensk Handel på Unt.se.
"Tvingande lagstiftning om sluten kontanthantering är fel väg att gå. Risken för en butik att utsättas för ett rån är ungefär en procent och för många butiker skulle det Arbetsmiljölagen ställer redan hårda krav på att butiker och företag ska vidta nödvändiga åtgärder som minskar risken för rån och hot. I de fall slutna kontanthanteringssystem behövs kräver Arbetsmiljöverket redan i dag att butiken installerar det. Men vid sina inspektioner bedömer Arbetsmiljöverket oftast att slutna system inte är nödvändigt", skriver Svensk Handel bland anant på Unt.se.

Istället anser man att säkerhetsutbildad personal och samarbete med den lokala polisen många gånger är effektivare åtgärder för att minska risken för rån.

"Svensk Handel uppskattar att de direkta kostnaderna för en tvingande lagstiftning skulle uppgå till 9 miljarder kronor för branschen. Kostnader som i första hand kommer att drabba de små företagen då de som redan har installerat systemen ofta är större butiker", skriver man vidare.

Källa: Svensk Handel


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng