2016-01-04

SRT Alarm Info – app för personalrm

SRT Alarm Info-appen används för att programmera tilläggsinformation i personlarm av typen SRT 306.

SRT Alarm Info-appen används för att programmera tilläggsinformation i personlarm av typen SRT 306.

BXO Solutions AB, ett bolag specialiserat inom säker mobil larmhantering i realtid, släpper appen SRT Alarm Info fri för nedladdning. Appen används för att programmera tilläggsinformation i personlarm av typen SRT 306.

Personal som jobbar med uppsökande verksamhet kan innan de till exempel går in i en byggnad använda applikationen i sin mobil för att enkelt kunna lägga in tilläggsinformation i sitt larm. Där skriver man vem som ska besökas, på vilken våning samt hur länge mötet ska pågå, eller andra omständigheter man vill uppmärksamma mottagare på vid eventuellt larm.

Skulle personen sedan larma under den angivna tidsperioden kommer informationen bifogas i det larm som skickas till larmmottagaren. Allt för att effektivisera hjälpinsatsen!

SRT Alarm Info är också ett bra komplement för larm som delas av flera användare. Det kan då också användas för att precisera för larmmottagaren vem i användargruppen som har larmet, tillsammans med övriga uppgifter.

I alla sammanhang där positionering med GPS bedöms som otillräcklig kan applikationen snabbt och smidigt komplettera med extra information.

Appen är avsedd för den senaste versionen av personlarmet SRT306, senaste versionen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng