2010-09-01

SOS Alarm tecknar med Landstinget i Jönköpings län

SOS Alarm har fått fortsatt förtroende att svara för dirigering och vårdprioritering åt ambulanssjukvården, Landstinget Jönköping. Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2011 och löper över en treårsperiod. Avtalet innebär bl.a. att SOS Alarm kommer att tillföra ökad sjukvårdskompetens i tidigt skede, redan innan ambulansen larmas ut.
Avtalet gäller vårdprioritering, ambulansdirigering samt akutmedicinsk rådgivning i väntan på ambulans. Det innebär också att SOS Alarm får en central roll i den katastrofmedicinska beredskapen inom regionen. För prioriteringen i ambulansärenden kommer Landstinget Jönköping att få ökad tillgång till SOS Alarms sjuksköterskor för medicinsk bedömning.

- Det är mycket tillfredsställande att vi gemensamt har kunnat diskutera fram en bra och kostnadseffektiv lösning som möter önskemålen om ökad medicinsk kompetens, säger Johan Hedensiö som är VD i SOS Alarm. Genom samverkan mellan SOS-centralerna får vi ökad och omedelbar tillgång till SOS-sjuksköterskor för rådgivning i ambulansärenden i Jönköping och detta till en begränsad extra kostnad för Landstinget.

- Avtalet innebär nära samverkan mellan SOS Alarm och Landstinget i Jönköping för att ge länets invånare kvalificerad hjälp i akuta vårdärenden. Det är ett komplext uppdrag som ställer stora krav på säkerhet, kompetens, logistik och samverkan med samhällets räddningsresurser, säger Matz Laurentz, platschef på SOS – centralen i Jönköping.

- I det nya avtalet ingår också en hel del teknik, inte minst rutiner för samarbetet i det nya radiosystemet Rakel. Landstinget har även möjlighet att som tilläggstjänster införa beställning av ambulanstransporter via webb, tillgång till analysverktyg, webbkarta m.m, berättar Matz Laurentz.

– Vi ser fram emot att utveckla det goda samarbete som sedan länge finns mellan Landstinget Jönköping och SOS Alarm. Det nya avtalet preciserar en hel del viktiga mål, inte minst kvalitativa. Det gemensamma ansvaret för att nå dessa kommer att stärka partnerskapet mellan våra organisationer, säger Landstinget Jönköpings beredskapschef Daniel Lilja.

Uppdraget omfattar f n ca 31 000 ambulansärenden per år, varav ca 9 000 akutfall med prioritet 1 som innebär transport med ”blåljus”. I länet finns sammanlagt 21 ambulanser vid tio ambulansstationer. SOS-centralen i Jönköping, som arbetar dygnet runt årets alla dagar, har 30 anställda varav 24 SOS-operatörer.

Totalt i Sverige hanterar SOS Alarm ca 900 000 ambulansärenden varje år. Det sker på uppdrag av landsting och regioner som svarar för ambulansresurserna. SOS Alarm ägs av svenska staten, landstingen och kommunerna tillsammans.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng