2011-08-06

Sociala medier kan underlätta vid katastrofer

Facebook och Twitter är två exempel på sociala medier som kan förbättra sjukvårdens möjligheter att förbereda sig och agera i katastrofsituationer. Det konstateras i en artikel i tidskriften New England Journal of Medicine, skriver It i vården.
Artikelförfattarna har bland annat granskat ett antal experiment där man har testat sociala medier vid olika händelser. Ett exempel är influensapandemin, H1N1, 2009, då amerikanska myndigheter använde Youtube och Itunes för att sprida uppdaterad information om läget, samt ge råd exempelvis om vaccinationer.

Enligt författarna kan de sociala nätverken göra att människor får hjälp snabbare än tidigare. När informationen dessutom binds samman med tidslinjer och interaktiva kartor, får vårdgivare en historik som visar vilka resurser som fanns tillgängliga, men också vilka svagheter som fanns i arbetet under den aktuella händelsen.

Artikelförfattarna anser därför att det nu är dags att vetenskapligt studera teknikens möjligheter närmare ur ett vetenskapligt perspektiv, exempelvis vad gäller användbarhet och effektivitet.

Källa: It i vården

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng