2019-03-11

Butikssäkerhet - Lösningar

Smarta tjänster ger butikerna säkerhet och ökad lönsamhet

Stanley Guard är en app-baserad trygghetstjänst som vänder sig till riskutsatta ensamarbetare

Stanley Guard är en app-baserad trygghetstjänst som vänder sig till riskutsatta ensamarbetare

Stanley Security ligger långt fram i utvecklingen när det gäller kundorienterade och tjänstebaserade säkerhetskoncept – inte minst till handeln.

Här mixas teknikbaserade tjänster som syftar till att reducera eller minimera brott eller bränder med tjänster som offensivt kan effektivisera kundernas verksamhet och öka lönsamheten. En nyckel till det är Stanley Analytics.

Att ha kundens perspektiv och verksamhet för ögonen är de allra viktigaste, menar Niclas Gustafsson, Försäljnings- och marknadsdirektör på Stanley Security. Det handlar inte om att leverera säkerhetsprodukter och sälja timmar, utan att bidra med kostnadseffektiva lösningar utifrån kundens aktuella behov.

– Våra tjänster syftar till att bidra till kundens fortsatta lönsamhet genom lösningar som reducerar risker för oönskade händelser, men vårt engagemang stannar inte där. Kan vi addera tjänster som i övrigt medverkar till kundens fördel så har vi kapaciteten och viljan att göra det också, säger han.

Vanliga säkerhetstjänster som Stanley Security erbjuder kan handla om fjärrstyrning kring administration av larmkoder, passerkort och automatiska till- och frånkopplingar.

– Vi kan också kontrollera att butiken är på- och avlarmad vid rätt tider, säger Niclas Gustafsson.


Totalleverantör
Stanley Security är Sveriges största specialiserade säkerhetsintegratör och tillika en totalleverantör när det gäller teknikbaserade säkerhetstjänster. Leveranserna innefattar videoövervakning, passerkontroll, inbrottslarm och brandlarm, samt all annan teknik för det fysiska säkerhetsskyddet. Därutöver har Stanley Security en larmcentral som övervakar händelser och förmedlar åtgärdsinsatser så att exempelvis väktare, räddningstjänst, ambulans eller polis så snabbt som möjligt kan vara på plats.Niclas Gustafsson, Försäljnings- och marknadsdirektör på Stanley Security.Niclas Gustafsson, Försäljnings- och marknadsdirektör på Stanley Security.


Larmcentralen ovärderlig
Larmcentralen är mycket mer än en verksamhet som tar emot och förmedlar larm. Den samlar data från kundernas anslutna säkerhetssystem som sedan kan generera information som bidrar till effektivare säkerhetsarbete.

Niclas Gustafsson ser stora möjligheter i den moderna larmcentralen.

– I och med konsolideringen av traditionell säkerhetsteknik och IoT förväntas allt fler sensorer kopplas samman i många olika nätverk. Därmed adderas ytterligare informationsflöden som gör det lättare att bedöma vad som har hänt när ett larm kommer in, och hur man på ett effektivt och säkert sätt ska kunna hantera situationen, säger han.

I förlängningen kommer man kunna utvinna information om skeenden innan, under och efter att ett larm kommit in, menar Niclas Gustafsson.

– Med historiska data kan vi också få information om vad som sker hos en kund eller i ett geografiskt område över tid. Det kan utmynna i adekvata analyser som underlättar för kunderna när de ska fatta beslut om vilka insatser som bör göras, säger han och tillägger:

– Analyserna är naturligtvis också ett viktigt underlag för de åtgärder som Stanley Security utför inom existerande serviceavtal.

– Då vi strävar efter att i allt högre grad arbeta med proaktiv rådgivning till våra kunder så är larmcentralens resurser helt enkelt ovärderliga, fastslår Niclas Gustafsson.


Säkerhetsappen Stanley Guard
Ett exempel på larmcentralstjänst som Stanley Security lanserat på senare år är Stanley Guard. Det är ett en app-baserad trygghetstjänst som vänder sig till ensamarbetare som i sitt jobb är riskutsatta. Bland användarna märks många butiksanställda.

Om en hotfull situation uppstår kan den utsatte aktivera Stanley Guard genom att skaka på mobiltelefonen eller diskret använda volymknapparna. När larmet aktiveras kan den som är utsatt för hot spåras av larmoperatörerna. Larm kan också utlösas m den hotade personen slutar röra på sig då Man Down-funktionen aktiveras. Ett tredje alternativ är att sätta igång en mötestimer som skickar ett larm om timern inte avaktiverats innan den utsatta tiden.


Stanley Analytics – flaggskeppet
Apropå proaktivitet, larmcentraler och att ligga i teknisk framkant så är Stanley Analytics flaggskeppet. Det är ett koncept som erbjuder ett brett utbud av smarta teknikbaserade tjänster som bäddar för just relevanta proaktiva åtgärder på många olika sätt, både vad avser säkerhet och business intelligence.

– Stanley Analytics baseras på en specialutvecklad analysmjukvara, som behandlar information från anslutna kamerasystem och möjliggör lösningar, baserade på individuella företags eller branschers önskemål och behov, säger Niclas Gustafsson, som framhåller att Stanley Analytics också är en källa för business intelligens

– Stanley Analytics kan exempelvis, via kameror räkna kunderna som befinner sig i en butik och övervaka kundflödet så att personalen kan koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Om exempelvis köerna växer vid kassorna meddelar systemet automatisk att det är dags att öppna en kassa till.

Informationen som används utgör inget integritetsintrång då den presenteras i form av metadata.


Stärker konkurrenskraften
Niclas Gustafsson nämner också andra fördelar av business intelligence-karaktär, exempelvis händelsestyrd marknadsföring och att butiksägaren kan få full koll på produktiviteten i butiken. Utifrån den inhämtade informationen från Stanley kan man arbeta med layoutförändringar i miljön för att uppnå bästa resultat.

Dessutom kan Stanley Analytics bespara butikspersonalen manuellt statistikarbete då konceptet innefattar kostnadseffektiva verktyg för att ta fram och förstå verksamhetens siffror och statistik.

– Alla butiksägare vet att det är viktigt att ha koll på exakta kötider, servicefördröjningar och även få en uppfattning på tiden som kunderna tillbringar i butikslokalerna. Med exakt och korrekt information man på allvar ta itu med dessa frågor som påverkar kundservicen, säger Niclas Gustafsson.


 


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng