2019-03-11

Butikssäkerhet - perspektiv

Säkerhetscheferna: Frustration över rättsväsendets släpphänthet

Förr var det enskilda snattare – nu är det yrkeskriminella som begår butiksbrotten.

Hot, våld och trakasserier riktad mot personal är det största säkerhetsproblemet för butiker.

– Frustrationen blir påtaglig när det fina bildmaterialet från de dyra säkerhetsinvesteringarna inte används av polis och åklagare eller när effektiva domar och påföljder uteblir, säger Per Geijer, säkerhetschef för Svensk Handel.

Nästan hälften av alla butiker utsätts för brott under en månad – det visade Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer.

– Hot, våld och trakasserier är något som ökar och som drabbar butiker överallt runtom i Sverige och i alla möjliga branscher. Det är det största säkerhetsproblemet, både ekonomiskt men framför allt ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger Per Geijer.


Yrkeskriminella
Peter Lilius är säkerhetschef för Apoteket och ordförande för HSG (Handelns Säkerhetsgrupp) som består av säkerhetschefer för olika detaljhandelskedjor i Sverige. Han menar att problemen stegrats under en längre tid, inte att de dykt upp plötsligt som det ibland framstår som i den offentliga debatten.

– Vi har helt andra problem inom handeln i dag jämfört med på 90-talet då det handlade om enskilda snattare. Nu är det yrkeskriminella, gängkriminalitet och inresta brottslingar som kommer till landet för att begå brott, säger Peter Lilius.


Butiker vill ha kameror
Per Geijer menar att detaljhandeln tydligt efterfrågar säkerhetskameror trots frustrationen över att polisen inte alltid använder det bildmaterial som finns – kameror är även en viktig del i att försöka minska antalet brott. Han säger också att syntetisk DNA-sprej är något som fler butiker börjar använda även om det än så länge inte handlar om någon större omfattning.

– Kamerautvecklingen har gått fort under en period men nu har den stagnerat lite. Säkerhetskamerorna är så pass bra i dag, det är väldigt bra kvalitet på bilderna och lagringskapaciteten är bra. Vissa handlare börjar titta lite mer på befintlig infrastruktur när de installerar fiber och kan köra kameror från centrala larmcentraler – det börjar utvecklas ännu mer nu men i övrigt är det ganska traditionell teknik med exempelvis varularm som vi haft i 30 år, säger Per Geijer.

En annan sak som butikerna efterfrågar är väktare, men ofta finns gemensamma lösningar om butiken i fråga ligger i en galleria.

Per Geijer, säkerhetschef för Svensk Handel och Peter Lilus, ordförande för HSG.
Per Geijer, säkerhetschef för Svensk Handel och Peter Lilus, ordförande för HSG.


Business intelligence
Peter Lilius anser att säkerhetskameror är den hetaste tekniktrenden i butiker utifrån personalens perspektiv.

– På Apoteket försöker vi titta på hur man med säkerhetstjänster kan få teknik som effektiviserar butiken, till exempel marknadsvärden. Ett annat exempel kan vara passersystemet – när du går in så automatiserar du saker som sparar tid, till exempel att kassan sätts igång, säger han.

Per Geijer anser att det alltid har varit svårt att sälja in videoanalys med business intelligence-funktioner till detaljhandeln.

– Säljarna har varit väldigt måna om att lyfta fram hur smarta kamerorna är och hur mycket man kan få ut genom att analysera kundrörelser, köpmönster och resultat för vissa reklamkampanjer. Men butikerna har redan så bra koll på försäljningen av varje produkt. Flyttas en reklamskylt i butiken ser handlaren direkt i kassasystemet hur den varan börjar ticka iväg, säger Per Geijer.

Samma sak gäller molntjänster och att sälja tjänster snarare än produkter enligt Peter Lilius.

– Jag tycker inte att det har slagit igenom och jag tror att det beror på två saker, dels på oss som köper tjänsterna men också på att de som säljer tjänsterna kanske inte riktigt har förädlat produkten på rätt sätt. Men det borde ha god möjlighet att slå igenom framöver, säger han.


Positiva lagändringar
Det finns en politisk majoritet för att en person som döms för upprepade brott mot butik ska åläggas tillträdesförbud, ett förslag som både Svensk Handel och HSG är positiva till.

Peter Lilius påpekar att det är viktigt att beslutet om tillträdesförbud inte blir en långdragen process utan meddelas så nära det utförda brottet som möjligt.

– Det får inte bli så att det ska vara ett stort antal upprepade störningar innan tillträdesförbud ges. Då försvinner den effekt man vill uppnå, säger han.

Det finns fler exempel på lagstiftning som kan underlätta för att förbättra butiksäkerheten. Per Geijer nämner att korta processtiderna mellan brott och straff och att ta bort straffrabatter för personer mellan 18 och 21 år. Ett annat problem är att tullen varken har befogenheter eller resurser att stoppa stöldgods från att föras ut ur landet.


”Ta tillbaka gatan”
Peter Lilius menar att hela problematiken med butiksstölder handlar om att samhället måste ”ta tillbaka gatan igen”.

– Att bara skylla på polisen blir fel, det här är en samhällsutveckling. Självklart kan polisen förbättra en del saker men polisen måste prioritera i det inflödet de har och det gäller att samhället gör saker som resulterar i att det inflödet minskar, säger han.


Frikort till kriminella
Per Geijer är mer öppet kritisk till polisen och menar att ordningsvakter och väktare täcker upp där polisen inte räcker till och att många av de brott som butiker drabbas av beror på att det inte finns någon närvarande polis och att de kriminella tillåts att utveckla sitt beteende.

– Vi ser till exempel hur Stockholmspolisen har gått ut med ett direktiv som säger att samtliga bedrägerier under 5 000 kronor ska läggas ner utan åtgärd. Det är fullständigt vansinnigt och är att ge ett frikort till alla kriminella: ni kan bete er hur ni vill, vi kommer inte att utreda er i alla fall. Det är som att kissa i sovsäcken – det blir varmt och skönt i några sekunder, men sedan blir det bara eländigt. Det riskerar bara att skapa mer och grövre brottslighet, något vi redan sett exempel på, avslutar han.


 


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng