2013-06-12

Skadestånd kan vänta Panaxiastyrelse

Panaxias konkursförvaltare uppger nu att värdetransportbolaget var på obestånd långt innan konkursen skedde och vid en kritisk bedömning borde företaget ha upprättat en kontrollbalansräkning redan i december 2010, skriver Svensk Handel.
Av den förvaltarberättelse som konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson har lämnat in till tingsrätten framgår det att det har funnits allvarliga brister i Panaxias redovisning och det kan inte uteslutas att styrelsen och revisorerna har gjort sig skyldiga till skadeståndsgrundande handlingar, uppger Svensk Handel.

– Konkursförvaltaren bekräftar att Panaxia under lång tid har använt kundernas pengar för att täcka upp företagets egna förluster. Förvaltningsberättelsen stärker våra misstankar att styrelsen och revisorerna inte har skött sitt jobb. Nu fortsätter utredningen med att se om de kan ställas till ansvar och hållas skadeståndsskyldiga för de fel som har begåtts, säger Bengt Nilervall, ansvarig för betalningsfrågor på Svensk Handel.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng