2010-10-14

Sjukvårdspersonal utsatta för hot och våld

Omkring var fjärde medlem i Läkarförbundet som svarat på en enkät som Saco skickat ut uppger att de har utsatts för hot om våld under de senaste två åren. 223 fall av hot eller våld inom sjukvården har anmälts under perioden första januari till den sista september i år.
Enligt anmälningarna är det patienter eller anhöriga som skadat personalen genom slag, kastade föremål och stickskador man utsatt dem för.

Även verbala hot och hot med tillhyggen och vapen förekom i 83 fall. I 30 ärenden gäller risker för hot och våld, tre rör rån och ett ofredande.
Representanter för akademikerförbundet Saco kräver en förstärkning av det förebyggande arbetet mot hot och våld.

Källa:TT/DagensMedicin


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng