2019-01-15

Kammarrätten: Sahlgrenska får kamerabevaka korridorer

Genom domen ändras förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten ansåg att tillstånd till kamerabevakning inte skulle ges.

Kammarrätten har beslutat att tillåta kamerabevakning på Sahlgrenska sjukhuset i korridorerna utanför två intensivvårdsavdelningar. Bevakning får ske dygnet runt men Sahlgrenska får inte spela in och bevara bilderna.

Sahlgrenska har sedan tidigare tillstånd till kamerabevakning, bland annat på akutmottagningen. Ansökan nu gällde att få bevaka även korridorerna utanför två intensivvårdsavdelningar. På de avdelningarna vårdas ofta skottskadade personer efter att de lämnat akutmottagningen och ordningsstörningar är vanliga.

Datainspektionen ansåg att bevakning skulle få ske endast i samband med att dörrarna till avdelningarna öppnas. Inspektionen hänvisade till att integritetsintresset är stort på sjukhus och till dataskyddsförordningen, GDPR.

Kammarrätten tillåter Sahlgrenska att kamerabevaka korridorerna dygnet runt, men tillåter inte att bilderna spelas in och bevaras. I domen gör kammarrätten en avvägning mellan bevakningsintresset och integritetsintresset.

– Båda intressena rör grundläggande rättigheter, men intresset av fysisk trygghet och säkerhet i korridorerna väger sammantaget tyngre än intresset för patienter, besökare och anställda att inte bli bevakade där, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman.

Enligt domen har Sahlgrenska inte visat att kamerabevakning behövs för att utreda brott eller bistå Polisen och då behöver bilderna inte heller bevaras.

– Denna bedömning följer principerna om ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering i GDPR, förklarar Gertrud Forkman.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng