2020-04-04

Saab förser Sverige med brandbekämpningsflyg

Saab har fått en beställning från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, gällande brandbekämpningsflygförmåga i Sverige. Kontraktet gäller under åren 2020-2023.

Beställningen omfattar förmåga att bekämpa bränder med två skopande flygplan årsvis, från 1 april till 30 september, till och med 2023. Inom ramen för kontraktet finns även möjlighet att utlösa en option med ytterligare två flygplan från och med brandsäsongen 2021. Detta är en resurs som ska finnas till förfogande både för Sverige och för EU.

Saab har under ett års tid byggt upp förmågan i form av brandbekämpningsflygplan av typen Air Tractor AT-802 F, pilot- och teknikerkompetens samt specifika tillstånd för verksamheten.

– Vi är en del av svenskt totalförsvar och vår specialistkompetens samt flygtillstånd gjorde det naturligt för oss att komplettera vår verksamhet i Nyköping med brandbekämpningsflyg. Det är viktigt med snabba nationella insatser vid exempelvis skogsbränder, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Flygplanstypen AT-802 F är ett vattenbombningsflygplan som kan släppa 35000-50000 liter vatten per timme vid exempelvis skogsbrand. Brandbekämpningsflyget kommer att baseras i Nyköping där Saab redan har sin flygverksamhet för bland annat Målflyg samt support av svenska Kustbevakningens flygplan. Från Nyköping kan flygplanen nå Köpenhamn eller östra Finland inom 2 timmar och Luleå inom 3 timmar. Vid behov kan förmågan baseras på annan ort med en framskjuten tekniker- och underhållsresurs. Snabba insatser vid en brand är avgörande.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng