2020-09-07

Advokaten Peter Hellman: "Risk för missbruk av ansiktsigenkänning”

Eftersom polisen använder allt fler kameror och dessutom drönare som kan kameraövervaka stora områden från luften anser Peter Hellman att det är problematiskt ur ett integritetsperspektiv om ”materialet kan komma att analyseras med hjälp av ansiktsigenkänning och då det därmed blir lättare att följa även oskyldiga personers förehavanden i vardagen”.

Polisens nya verktyg med ansiktsigenkänning genom artificiell intelligens fungerar inte trygghetsskapande utan bara i form av att genomgången av inspelat material kan göras mer effektivt, menar advokaten Peter Hellman i en debattartikel i GP.

Peter Hellman menar att det faktum att polisen tillförs nya hjälpmedel är positivt för att brott ska kunna klaras upp, men att det också ”ökar behovet av en fördjupad diskussion om de problem de nya verktygen kan innebära för den personliga integriteten och av att säkerställa att verktygen inte kan användas på fel sätt i framtiden”.

Eftersom polisen använder allt fler kameror och dessutom drönare som kan kameraövervaka stora områden från luften anser Peter Hellman att det är problematiskt ur ett integritetsperspektiv om ”materialet kan komma att analyseras med hjälp av ansiktsigenkänning och då det därmed blir lättare att följa även oskyldiga personers förehavanden i vardagen”.

Hellman anser att möjligheten att använda artificiell intelligens för genomgång av data därför bör omgärdas av tydligare säkerhetsmekanismer ”för att inte riskera att användas på fel sätt – det räcker inte med polisens egna analyser och bedömningar”.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng