2016-02-08

Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism

Riksdagen menar bland annat att organisationer och samfund som vill motverka radikalisering bör stärkas och stödjas.

Riksdagen menar bland annat att organisationer och samfund som vill motverka radikalisering bör stärkas och stödjas. Foto: Melker Dahlstrand

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Riksdagen tycker att det är bra, men har nu föreslagit ytterligare åtgärder.
Riksdagen tillkännager därför följande till regeringen:
  • Det är viktigt att myndigheter och kommuner har beredskap för att hantera avhoppare som förespråkar våldsbejakande ideologi, eller som har begått grova brott utomlands.
  • Kommuner behöver metoder för att identifiera vilka samfund och organisationer som inte ska få stöd från det allmänna, eftersom de inte lever upp till grundläggande demokrativärderingar.
  • I digitala miljöer, där det förekommer våldsförhärligande budskap för att rekrytera till extremistiska organisationer, är det viktigt att sprida positiva motbudskap.
  • Skolhuvudmännens ansvar för att motverka radikalisering kan behöva förtydligas. Det gäller även för andra som arbetar med barn och unga.
  • Det finns behov av att sprida kunskap om våldsbejakande islamistiska organisationers övergrepp och ideologi. Forum för levande historia skulle förslagsvis kunna genomföra detta.
  • Organisationer och samfund som vill motverka radikalisering bör stärkas och stödjas.
  • Den nationella samordnarens arbete behöver tas till vara och arbetet mot våldsbejakande extremism behöver utvecklas kontinuerligt.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng