2017-05-13

Polisiär framgång mot spritbussar

Polisen har lagfört 566 personer, utfärdat böter på enskilda resenärer på över 2 miljoner kronor och busstrafiken har reducerats. En effekt av myndighetsgemensamma insatser mot spritbussar.
Inom ramen för ett gemensamt regeringsuppdrag om illegal hantering av punktskattepliktiga varor har Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket under en tid gjort en stor satsning på att försöka stoppa den illegala införseln av alkohol till Sverige.

– Uthållighet och närvaro vid gränsen nästan varje dag har gett resultat, säger Lars Kristoffersson, chef för Tullverkets brottsbekämpningsavdelning. Samverkande myndigheter har tillsammans mäktat med det här resurskrävande arbetet, eftersom vi har varit fler som delat på arbetet.

Spritbussar är organiserad brottslighet och tonvis av alkohol smugglas till Sverige varje år. Spriten langas vidare till bland annat ungdomar och missbrukare. Spritbussarna möjliggör att det finns stor tillgång på alkohol för ungdomar.

– Alla måste förstå att när de köper den här insmugglade alkoholen, bidrar de till den organiserade brottsligheten i Sverige. De kriminella nätverken tjänar mångmiljonbelopp på att sälja alkoholen. Genom att ingripa redan vid gränsen stoppar vi en del av alkoholen som ska ut till ungdomarna och på så vis bidrar vi till en ökad trygghet i lokalsamhället, säger Mats Löfving, chef för Polismyndighetens nationella operativa avdelning, Noa.

Konkret innebär insatsen att trafikpoliser varje dag utför riktade trafikkontroller i Helsingborgs hamn och vid öresundsbron. De samverkande myndigheterna bidrar för att försvåra den illegala verksamheten såsom riktade insatser mot förare, målvakter och bussbolag – allt för att störa så mycket som möjligt i kedjan. Trafikpoliser stoppar bussarna och kontrollerar bland annat överlast, vilotider, bussarnas skick och andra trafikbrott. Tullverket genomför kontroller och beslagtar tonvis av alkohol.

Insatsen har så här långt varit mycket effektiv och kraftigt reducerat trafiken. Under en tid har 566 personer lagförts för trafikbrott till en total bötessumma på över 2 miljoner kronor. över 1100 fordon har kontrollerats, och 21 körkort har dragits in. Den brottsliga trafiken har sedan insatsens start minskat avsevärt och kontrollerna har fått avsedd effekt. Myndigheterna ser att allt fler bussbolag upphör med smugglingsverksamheten.

– än en gång ser vi att myndighetsgemensamma insatser mot den organiserade kriminaliteten ger bra resultat. Samverkan har haft så pass stor effekt att vissa bussbolag helt har slutat köra, säger Mats Löfving, Noa.

Källa: Polisen

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng