2018-02-27

Olin, Pehrson och Flyghed i debatt om säkerhet och integritet på #Trygghetnu

Johan Pehrsson och Kristina Axén Olin gör politisk comeback och deltar, tillsammans med Janne Flyghed, i den avslutande paneldiskussionenen på konferensen #Trygghetnu.

Både Kristina Axén Olin (M) och Johan Pehsrson (L) gör comeback i politiken i år. Tillsammans med  Janne Flyghd, professor vid den kriminologiska institutionen på Stockholms universiteti, deltar de i paneldiskussionen som avslutar konferensen #Trygghetnu på Clarion Hotel Stockholm den 21 mars.

Förra finans- och socialborgarrådet i Stockholm, Kristina Axén Olin (M), har varit borta från politiken i 11 år, men gör nu comeback. Denna gång på riksplanet. Johan Pehrson (L) gör samma sak, efter fyra årsbortvaro. På konferensen #Trygghetnu ska de diskutera trygghetsbehovet versus integritetsbehovet med Janne Flyghed, professor i kriminologi på Stockholms universitet. Eventuellt kommer panelen ytterligare kompletteras.

Polisens kameraövervakning – ska den vara tillståndspliktig? Ska arbetsgivares möjligheter till att ta del av utdrag ur belastningsregistret vara större? Bör man se över offentlighetsprincipen och hur den tillämpas för att skydda människor mot brott? Det är några av frågorna som de tre ska diskutera.

Var Kristina Axén Olin står i frågan kring kameraövervakning har hon gång på gång visat som ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle: (SNOS) att hon vill se en liberalare hållning när det gäller möjligheten att få använda säkerhetskameror.Hon vill att polisen ska slippa tillståndskrav

– Senare i vår ska Riksdagen besluta om ny lag och förhoppningsvis så får vi politiska beslut som mer representerar den uppfattning som befolkningen har när det gäller trygghetskameror och behovet av trygghet i hela Sverige, säger hon.

Johan Pehrson har också en positiv syn på kameraövervakning och var en drivande kraft till att vi fick en något mindre restriktiv kameraövervakningslag 2013 .

Janne Flyghed, professor vid den kriminologiska institutionen på Stockholms universiteten är mer kritisk till kameraövervakning och ser kamerorna som ett integritetshot. I en debattartikel 2014 i Svd skrev han:

”Det brukar hävdas att det är väl inte så farligt med lite kameror så länge man har rent mjöl i påsen. Men det är inte det frågan gäller, frågan gäller i vilken utsträckning vi med rent mjöl i påsen vill ha snokande kameror där”.

Paneldiskussionen föregås av ett flertal anförande kring kameraövervakning samt om integritetsskyddslagstiftning. Bland talarna märks justitieminister Morgan Johansson.

Se hela programmet här.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng