2018-06-28

Okrossbart ”glas” ger Hammerglass exportframgångar

Ägarna: Torbjörn Timmermans, affärsområdesansvarig och VD:n Bengt Nilsson tror på fortsatt hög tillväxt på exportmarknaden.

I Förslöv strax utanför Båstad tillverkar Hammerglass sina närmast okrossbara glas – som i själva verket består av polykarbonatskivor. Från fabriken i Förslöv exporteras glasningslösningar till hela världen med visionen att bli världsledande. Detek- tor åkte till nordvästra Skåne för att ta reda på mer.

Hammerglass startades under ett annat namn redan 1993 med uppdraget att minska kostnader för krossade rutor i Göteborg. Men det var först 2006 när Torbjörn Timmermans (affärsområdesansvarig i dag) – som hade idén till produkten – mötte nuvarande VD:n Bengt Nilsson som arbetade med marknadsföring som de slog sina påsar ihop, bytte namn till Hammerglass och resan började ta fart.

I dag sysselsätter Hammerglass 32 personer i Förslöv. Bolaget har återförsäljare i Europa, Nordamerika, Asien och Afrika. Timmermans och Nilsson äger 45 procent var av bolaget och ett riskkapitalbolag äger 10 procent.

– Fördelen med att finnas här i Förslöv är lägre löne- och lokalkostnader. Visserligen är vi en bit ifrån de centrala besluten men flygplatsen ligger nära, säger Bengt Nilsson.

Växer snabbt
Hammerglass gör sina glasningslösningar med hjälp av polykarbonat som är en transparent termoplast. Polykarbonatskivorna är 300 gånger starkare än vanligt glas.

– Vi har lagt oerhört stora summor på tester, certifieringar och produktutveckling, vilket gjort att vi inte har haft en spikrak resa men nu har vi byggt en plattform som gör att vi kan expandera fort, säger Bengt Nilsson.

Och det har Hammerglass gjort: under 2017 omsatte Ham- merglass 75 miljoner kronor vilket var en ökning med mer än 80 procent jämfört med 2016 (41 miljoner) och med en vinstmarginal på drygt 12 procent. I mars meddelade Hammerglass att de fått sin största order någonsin: en leverans av beskjutnings- och explosionssäkra fönster och dörrar till ett värde av 18 miljoner kronor.

– De senaste tio åren har vi levererat mer än femtiotusen okrossbara rutor till fastigheter, säger Bengt Nilsson.

Men affärsidén handlar inte om massproduktion.

– Vi säljer kundspecifika lösningar. Vi tror att det är i förädlingsprocessen som värdet ligger. Det är där man kan vara unik och det är där man kan tjäna pengar, säger Bengt Nilsson.

Allt fler användningsområden
När Hammerglass började bygga upp ett återförsäljarnät med glasmästare och låssmeder ck de väldigt många förslag på vad de skulle kunna använda produkten till förutom i fastigheter. Numera har Hammerglas tre a ärsområ- den: infrastruktur, fastighet och automotive. Glasningslösningarna används i allt från fönster och skyltfönster, olika typer av räcken, bullerskydd, busshållplatser, i gångtunnlar – där de kan göras i fyrfärgstryck och med bakgrunds- belysning för att öka tryggheten – samt som vandalskydd för kortläsare, i utryckningsfordon, i grävmaskiner med mera.

Det ökade terrorhotet och antalet skjutningar har gjort att marknaden för skottsäkra glas och explosionsskydd har ökat.

– Sedan 2017 har det skett en förändring. Tidigare räckte det att ha vandalskydd för att skydda sig mot stenkastning, men det är inte den verkligheten som vi lever i idag. Nu är det beskjutningar och explosioner, säger Bengt Nilsson.

Polisstationer, skolor, psykvår den, fängelser, Migrationsverket och andra myndigheter efterfrågar säkrare lösningar. Men även medie- koncerner som måste ta terrorhotet på allvar.

– De vill se till att terrorister inte ska kunna slå sig in och skjuta journalister och de vill inte ha in glassplitter på kontoret om det sprängs en bilbomb utanför, säger Torbjörn Timmermans.

Bengt Nilsson påpekar att det oftast är glaset och inte tryckvågen som dödar när en bomb detonerar och att Hammerglass i princip är ensamma om att kunna ta fram skräddarsydda lösningar genom att sätta sig ner med arkitekten och anpassa glasningslösningen utifrån byggnaden. En 12 millimeter tjock ruta klarar tryckvågen från tre kg dynamit från tre meters avstånd, vilket motsvarar 100 kg dynamit från 14 meter.

Men den kanske största af- färsmöjligheten ser Hammerglass inom det som kallas automotive. Varje år säljs cirka 170 000 gräv- maskiner i världen och samtliga har ömtåligt glas i förarhytten. Vid arbete i stenbrott händer det att föraren kör på en laddning som inte detonerat och det kan leda till dödsolyckor – ett arbetsmiljöpro- blem som fått allt mer uppmärk- samhet.

– Om tio år tror vi att den här marknaden kommer att domine- ras av okrossbara lösningar, säger Bengt Nilsson.

Exporten växer
Hammerglass har egna säljare i Danmark och Norge sedan i vintras och levererar sina produkter till många olika ställen i världen, till exempel en amerikansk militärbas i Kuwait, tusentals rutor till skolor i Kanada och till ”gated communities” i Ghana. Ungefär 60 procent av omsättningen är i Sverige och 40 procent är export med Norge i topp.

– Vi är starkast i Norden, Tyskland, England och Sydafrika. Även om vi ökar i Sverige så ser vi framför allt att potentialen för våra produkter i utlandet växer. Samtidigt tackar vi nej till flera förfrågningar i månaden, det är smickrande men vi mäktar inte med det. Återförsäljare måste lära sig produkten och dess användningsområden, om de inte kan säkerhetsbranschen måste de lära sig den och skapa en kundbas utifrån det. Det är inte lika lätt som det ser ut, säger Bengt Nilsson.

Torbjörn Timmermans menar att Hammerglass kommer att nå en viss volym i Sverige och att försälj- ningen sedan framför allt kommer att öka utomlands. Tyskland och övriga Europa ses som marknader med stora möjligheter.

– Vi skulle kunna satsa i USA, men det kräver väldigt mycket kapital. Det som är viktigt för oss är att våga välja bort marknader och affärsområden där vi inte redan finns. Vi tackar nej till jättemöjligheter men vi är trots allt bara 32 personer. Hade vi haft ett riskkapitalbolag i ryggen som pumpat in femtio miljoner i marknadsutveckling, då hade vi haft ett helt annat läge men det är inte den vägen som vi har valt att gå, säger Bengt Nilsson.

Torbjörn Timmermans menar att det skulle vara riskabelt.

– Vi växer av eget kapital och försöker göra rätt satsningar hela tiden. Vi räknar med fortsatt tillväxt men vi är kostnadsfokuserade också, vi bygger med förstånd, säger han.

Den största utmaningen för framtiden är att förbli fokuserade, anser Bengt Nilsson.

– Vi har historiskt varit väldigt duktiga på att öppna dörrar. Men det är lätt att ha bråttom att öppna nästa dörr och glömma att gå in i den man redan öppnat. Det har vi gjort, men vi har lärt oss av det och tar del av den marknad vi skapar, säger han avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng