2017-01-27

Ökning av antalet efterlysta maskiner

Under 2016 har 188 stulna entreprenadmaskiner efterlysts i Sverige, vilket är en ökning jämfört med 2015 då 165 maskiner blev efterlysta. I Stockholms län har antalet stölder av maskiner ökat med 82 procent. Det visar den senaste årsstatistiken från Larmtjänst.
Under 2016 efterlystes 327 entreprenadmaskiner och traktorer. Av dessa är 188 maskiner vilket är en ökning jämfört med 2015. Antalet efterlysta maskiner har främst ökat under kvartal tre och fyra. Mest utsatt har Stockholms län varit där det har efterlysts 70 maskiner vilket är en ökning med 82 procent jämfört med 2015.

– Maskinerna är tyvärr enkla att stjäla eftersom de har dåliga lås och ofta en nyckel som går till flera maskiner. Sedan har vi även ett stort antal byggnationer av bostäder vilket innebär att många maskiner står ute uppställda på olika arbetsplatser, säger utredare Peter Sundman på Larmtjänst.

Under året har det även efterlysts 139 traktorer i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2015 då det efterlystes 164 traktorer. Minskningen under 2016 kan förklaras med att det inträffade en stöldvåg av John Deere traktorer under hösten 2015, vilket ökade antalet efterlysta traktorer markant under den perioden. Under 2015 efterlystes totalt 51 John Deere traktorer medan antalet för 2016 sjönk till 12 efterlysta John Deere traktorer. Minskningen kan förklaras med framgångsrikt arbete av Polisen.

Flest efterlysningar kommer från storstadsområdena. De tre mest utsatta länen för maskinstölderna är Stockholm (70), Västra Götaland (33) och Skåne (31). De mest utsatta länen för traktorstölder var under 2016 Västra Götaland (33), Skåne (20) och Stockholm (13).

Andelen traktorer och maskiner som inte återfinns är hög. Av det som har efterlysts under 2016 är 82 traktorer, 59 procent, och 130 maskiner, 69 procent, fortfarande borta.

– Vi vet att mycket fraktas utomlands, säger Peter Sundman.

Maskiner och traktorer med nyare årsmodeller har ett högre värde och är därmed mer attraktiva att stjäla. Maskiner och traktorer med årsmodell 2011 eller nyare utgör 48 procent av alla efterlysningar under året. För att motverka stölderna har försäkringbolagen tagit fram ett branschgemensamt krav om monterat stöldskydd på nysålda maskiner. Detta kommer träda i kraft under våren 2017.

– Under 2017 kommer även en norm från Stöldskyddsföreningen gällande märkning av entreprenadfordon som kan verka förebyggande samt underlätta identifiering vid stöld, säger Peter Sundman.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng