2015-06-27

Ökade säkerhetsrisker under sommaren

När medarbetarna tar med sina mobila enheter på sommarsemester kan det innebära stora säkerhetsrisker för många företag. Medarbetare med mobila enheter och slarv hos dessa är nämligen de två största säkerhetsriskerna för svenska börsföretag och offentliga verksamheter, enligt en ny undersökning från NTT Com Security.
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget WeCall som intervjuade IT-säkerhetschefer eller andra befattningshavare med ansvar för IT-säkerhet i 50 kommuner och myndigheter samt 50 börsnoterade bolag på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap-listor.

Vid sidan av slarv hos medarbetarna är de mobila enheterna det största säkerhetshotet enligt undersökningen. Dessa bedöms som klart större än andra hot såsom sociala medier eller brister i befintliga IT-system.

– Vanliga säkerhetsrisker under sommaren är när medarbetarna är på semester och kopplar upp sig mot oskyddade nätverk och laddar ned osäkra appar. Dessutom inträffar det oftare att utrustningen tappas bort eller stjäls. En ytterlig faktor som ökar hotbilden är att många arbetsplatser har en sämre beredskap under sommaren. Efter sommaren och andra ledigheter kan vi, i vår årliga säkerhetsrapport (Global Threat Intelligence Report 2015), se en ökning av antalet Malware med skadliga program som installeras på medarbetarnas datorer, säger Anna Barkvall, IT-säkerhetsexpert på NTT Com Security.

Undersökningen visar vidare att tre av tio offentliga verksamheter och fyra av tio börsbolag inte har rutiner för att säkerställa att information på borttappade mobila enheter inte hamnar i orätta händer.

Fråga: Hur ser du på följande säkerhetshot idag?
Typ av hot Procent som svarade "mycket stort" eller "stort hot".
Sociala medier 23 %
Moln-tjänster 20 %
Bristande säkerhet i uppkopplade enheter såsom kopiatorer och nätverksskrivare, fastighetssystem, videokonferenssystem etc. 25 %
Mobila medarbetare med många uppkopplade enheter 48 %
Bristande medvetenhet och/eller slarv bland medarbetarna 62 %
Bister i säkerhet i befintliga IT-system 17%
Hot mot VD och andra ledande befattningshavare 9 %

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng