2016-03-22

MSB ser allvarligt på attacken mot flera svenska mediesajter

MSB ser allvarligt på den överbelastningsattack som genomfördes mot flera svenska mediesajter under kvällen den 19 mars.
– Det är överraskande att man kunde slå ut så många större dagstidningar i Sverige samtidigt, omfattningen är förvånande stor", säger Richard Oehme, chef för verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB.
Den 19 mars skedde riktades en överbelastningsattack (så kallad d-dosattack) mot ett antal större mediesajter i Sverige. Attacken pågick under några timmar under lördagskvällen.

MSB menar att attacker mot medier kan ses som ett hot mot samhällets säkerhet och aden senaste attackenav allt att döma den största överbelastningsattack som drabbat svenska nyhetssajter hittills. MSB kommer nu att studera händelsen inom ramen för det arbete som sker inom mediernas beredskapsråd.

överbelastningsattacker (DDoS) är en av de utmaningar som medier och andra samhällsaktörer måste kunna hantera. Tillsammans med mediebranschen har MSB tidigare gjort risk- och sårbarhetsanalyser, en sådan är redan beslutad att göras även i år.

"Den här händelsen kommer självfallet att finnas med som en del av en sådan analys.", säger Richard Oehme.

Under helgen samverkade MSB med bland annat Polisen och Säkerhetspolisen om attacken.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng