2017-06-10

MSB lämnade förslag om kommunikation för säkerhetsaktörer

Den 8 juni överlämnade MSB till regeringen uppdraget om att förbereda för en säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.
MSB föreslår i redovisningen ändringar i författningar om elektronisk kommunikation för att kommunikationslösningen ska kunna användas i hela hotskalan. MSB:s förslag syftar till att aktörerna ska använda en säker ip-baserad kommunikationslösning för verksamhetskritisk kommunikation i såväl fredstid som vid krishantering samt inför, och under, höjd beredskap.

Den ändring som föreslås är att den användarkrets som idag använder Rakel och som regleras i 20 a § förordningen om elektronisk kommunikation även ska inkludera civilt försvar. Det innebär inte att användarkretsen utvidgas, utan att användningsområdet utökas.

MSB föreslår även till regeringen att realiseringen av förslaget sker i flera steg. Efter att förändringar genomförts i författningarna bör det utredas hur användningen av kommunikationslösningen ska göras obligatorisk samt hur andra aktörer kan inkluderas som användare enligt önskemål från befintliga användare av Rakelsystemet.

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng