2016-04-01

MSB: Förändra principerna för samhällets krisberedskap

MSB:s generaldirektör Helena Lindberg och inrikesminister Anders Ygeman.

MSB:s generaldirektör Helena Lindberg och inrikesminister Anders Ygeman. Foto: MSB & Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringen bör förbättra förutsättningarna att kraftsamla resurser vid krishantering genom ett operativt anslag och en tydligare roll för MSB när det gäller prioritering av förstärkningsresurser. Det är en av slutsatserna från en rapport om erfarenheterna från branden i Västmanland.
– Regeringen gav i februari förra året MSB i uppdrag att utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland skapa förutsättningar för stärkt krisberedskap. Regeringen kommer nu noggrant analysera de åtgärdsförslag som MSB har redovisat, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den 31 mars 2016 överlämnade MSB rapporten "Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 2014" till regeringen.

− Det finns viktiga lärdomar att dra av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Det handlar både om hur krisberedskapen fungerar på övergripande nivå och hur arbetet med skydd mot olyckor bedrivs inom framför allt kommunal räddningstjänst, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

MSB har på regeringens uppdrag analyserat 26 olika utredningar och utvärderingar som rör skogsbranden och kan konstatera att gemensamma utvecklingsbehov har identifierats. I rapporten lämnar myndigheten åtta förslag om åtgärder till regeringen. Det rör sig bland annat om:
  • Förändra principerna för samhällets krisberedskap, så att de tar sikte på ansvar, samverkan och handling (i stället för ansvar, närhet och likhet).
  • Förbättra förutsättningarna att kraftsamla resurser vid krishantering genom ett operativt anslag och en tydligare roll för MSB när det gäller prioritering av förstärkningsresurser.
  • Pröva frågor om styrning, organisering och huvudmannaskap för den kommunala räddningstjänsten.
  • Utred skyndsamt vilken reglering som behövs för ledning av räddningsinsatser, med fokus på att reglerna ska bli mer flexibla och bättre anpassade till behoven vid omfattande räddningsinsatser.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng