2016-05-16

Molntjänster och integration – starka trender inom passerkontroll

Jim McHale, founder of Memoori.

Jim McHale, founder of Memoori.

Passerkontroll förbättrar säkerheten i byggnader när den integreras med identitetshantering. Den globala försäljningen av passersystem ökade med 10 procent under 2015, enligt marknadsundersökningsföretaget Memoori.

Tekniken blir allt mer IP-baserad och samtidigt integreras fysisk passerkontroll och ID-hantering med logisk säkerhet. Det hävdar Jim Mchale, grundare av marknadsundersökningsföretaget Memoori när han summerar några viktiga slutsatser och trender för 2015 som är relaterade till tillväxten i branschen för 2016.

– Det är först på senare år som kostnaden för tekniken att förena fysisk och logisk säkerhet har funnits tillgänglig på kommersiell nivå och tillväxten förväntas öka nu, säger Jim Mchale.

– Fysisk passerkontroll med biometri inkluderar allt som kräver identitetsautentisering genom att skanna en persons unika fysiska egenskaper. Det används där hög säkerhet är en nödvändighet, som till exempel sjukhus, polis, militär samt finans- branschen, säger Jim Mchale, som dock betonar att trenden sprider sig till andra områden allt eftersom att kostnaderna minskar.

En annan trend som Memoori framhåller är passerkontroll som molntjänst.

– Fastighetsägare blir allt mer medvetna om att de måste ta hänsyn till de höga kostnaderna för underhåll och support för att kunna göra realistiska bedömningar och detta driver upp efterfrågan i det långa loppet, säger Jim Mchale.

– Med passerkontroll som en tjänst behövs inte interna IT-avdelningar för att bygga upp och underhålla servrar och infrastruktur vid anläggningarna. Inte heller krävs servrar och apparater på plats och det minskar den totala ägandekostnaden utan att någon funktionalitet förloras, konstaterar han vidare.

Marknadsanalysföretaget Memoori Research ́s årliga rapporter om den globala marknaden för fysisk säkerhet och BIoT pekar ut de viktigaste tekniska och kommersiella trenderna när det gäller elektronisk säkerhet inom segmenten videoövervakning, inbrottslarm och passerkontroll.

Rapporterna kan beställas via AR Media International på www.armedia.se


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng