2014-07-29

Moderat kritiserar nya kameralagen

Boriana Åberg (m). (Foto: Riksdagsförvaltningen)

Boriana Åberg (m). (Foto: Riksdagsförvaltningen)

I en artikel i Kvällsposten berömmer rikdagsledamoten Boriana Åberg (M) den nya kameralagen som trädde i kraft den 1 juli förra året. Hon påpekar dock att det finns flera brister även i den befintliga lagen.
åberg menar att kraven för att säkerhetskamerorna ska få spela in ibland är för hårda. Detta ser hon som ett problem och refererar till akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Malmö som inte fick ha inspelande säkerhetskameror trots att personalen där ofta blir utsatt för hot och våld.

Hon kritiserar också att lagen ofta bara tillåter inspelning efter att personal har tryckt på larmknappen när den våldsamma handlingen redan har ägt rum. "Möjligheten för polisen att utreda brottet blir obefintlig", skriver hon i Kvällsposten.

Avslutningsvis betonar hon vikten av att använda säkerhetskameror för att ta fast brottslingar. "Den enskildes integritet ska alltid försvaras men än viktigare är att försvara de individer som utsätts för brott genom att få fast deras förövare. I detta arbete är kameraövervakning ett viktigt verktyg."

Läs också:

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng